Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home B. de Roos: Aaneengesloten - over DGK en GKN

B. de Roos: Aaneengesloten - over DGK en GKN

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 28 februari publiceerde B. de Roos op zijn weblog een artikel over de kerkelijke verdeeldheid onder gereformeerden, m.n. De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
Bij DGK dienen de dominees S. de Marie (Zwolle), E. Heres (Dalfsen), C. Koster (Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek) en P. van Gurp (emeritus).
Bij GKN dienen de dominees E. Hoogendoorn (Kampen), R. van der Wolf (Hardenberg) en L. Heres (Zwijndrecht).
Beide kerkverbanden komen oorspronkelijk voort uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Deze twee kerkverbanden willen gereformeerd zijn en zeggen allebei de eenheid te zoeken met allen die dezelfde gereformeerde grondslag in woord en daad onderschrijven.
B. de Roos schrijft daarover in het artikel 'Aaneengesloten' het volgende:

Er moeten, schrijft Paulus, onder u geen schismata zijn[4]. Dat woord schisma gebruiken wij in het Nederlands ook wel. Het betekent onder meer: kerkscheuring.
Paulus zegt impliciet: mensen, als er een kerkscheuring dreigt moet u wel goed weten of die afsplitsing wel de moeite waard is. U moet zich echt tot het uiterste inspannen om bij elkaar te blijven.

Als het hierom gaat, moeten Gereformeerden zich aangesproken voelen.
Neem alleen al De Gereformeerde Kerken (hersteld) en de Gereformeerde Kerken Nederland.
Die zijn beide voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Mensen hebben met dezelfde frustraties, ergernissen en woede de GKv verlaten.
Maar na een jaar of wat was er alweer een splitsing. Daar is veel over geschreven. En nog meer over gepraat. Maar de situatie is nog altijd dat er één kerkverband is en een voorlopig kerkverband.
Ik vind dat, eerlijk gezegd, tamelijk onbestaanbaar.
Kan men – om met 1 Corinthiërs 1 te spreken – echt niet “vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen” zijn?
Zowel vanuit de DGK als vanuit de GKN worden voorlichtingsavonden voor verontrusten georganiseerd. Persoonlijk vind ik dat nogal op een wantoestand lijken. En ik weet ook niet precies hoe ik dat voor de Here verantwoorden moet.
U begrijpt: ik vraag me al helemaal niet af wie z’n schuld het is. Ik stel alleen maar vast dat de Here om eenheid van Zijn kinderen vraagt.

(...)

Laat het duidelijk zijn dat de hemelse God eenheid van Zijn kinderen wil zien.

en besluit met:

Waar moeten kerkmensen zich vervoegen?
Zij moeten naar de plek gaan waar heel Gods Woord zuiver wordt gepredikt. Naar de plek waar de sacramenten zuiver worden bediend. Naar de plek waar de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd.

Gods kinderen moeten zich bijeen laten brengen.
Op één plek.
En ik weet het zeker: zo zal het uiteindelijk ook gaan.
Want Gods Heilige Geest is druk aan het werk!

Ja, als er een kerkscheuring dreigt moet je je van beide kanten tot het uiterste inspannen om elkaar vast te houden op hetzelfde fundament.
En als er een kerkscheuring heeft plaatsgevonden moet je je van beide kanten tot het uiterste inspannen om de eenheid te herstellen, als je met woord en daad op hetzelfde fundament zegt te (willen) staan.

  • Want de kerk is een geloofsstuk: we geloven in God, in Jezus Christus, in de Heilige Geest en we geloven een heilige, algemene, christelijke kerk.
  • Want in de gereformeerde kerk hoort er ruimte te zijn voor alle gelovigen die bij de kerk horen en te herkennen zijn aan het geloof, de zonde ontvluchten, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet naar rechts of naar links afwijken en hun oude mens met zijn werken kruisigen. Nee, ze zijn lang niet volmaakt, ze kunnen te maken hebben met grote zwakheden, maar door de Geest strijden zij daar elke dag tegen, hun leven lang. Ze zoeken hun toevlucht tot de Here Jezus, in wie zij vergeving hebben van hun zonden door het geloof in Hem.
  • Want we komen naar de kerk om behouden te worden. Met al onze grote zwakheden. Met onze dagelijkse strijd. Samen. Eendrachtig. Aaneengesloten.
Laatst aangepast op vrijdag 13 februari 2015 16:12  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]