Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14
Vrouw in ambt
foto vrouw op kansel en man kijkt toe.jpg

Deputaten M/V in de kerk vragen de synode uit te spreken dat vrouwelijke ambtsdragers in de kerkelijke ambten (dominee, ouderling, diaken) mogen dienen, omdat dat past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld.

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
1 Eerste prekende vrouw op vrijgemaakte kansel, de hermeneutische 'strijd' is beslecht 04-03-2015 7763
2 Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt 27-01-2015 6159
3 Ds. D. de Jong roept GKv-leden op om hun kerkenraad te verzoeken: 16-01-2015 5340
4 Ds. K. Folkersma roept kerkenraden op om dringend appel te doen op huidige Generale Synode te Ede 03-01-2015 4905
5 GKv en NGK Nijverdal vormen per 1 januari 2015 één gemeente 19-12-2014 2338
6 Voor GKv Dalfsen is de vrouwelijke ambtsdrager geen struikelblok meer voor erkenning NGK Dalfsen als ware kerk 01-12-2014 5002
7 Canadees interim rapport over relatie met negerende GKv & een Trojaans paard (M/V) - via weblog dr. W. Bredenhof 28-10-2014 2141
8 Emeritus GKv ds. Dick de Jong roept op om synodebesluiten niet voor vast en bondig te houden 19-08-2014 4716
9 Dr. P. van Gurp waarschuwt verontrusten GKv voor gewenning verkeerde leer in GKv en neemt drempel weg voor verontrusten 18-08-2014 2775
10 Reflectie dr. W. Bredenhof (CanRC) over besluit GKv 2014 over de-vrouw-in-het-ambt 27-06-2014 1295
11 Commissie buitenlandse kerken URCNA (Noord Amerika) stelt Synode URCNA voor om te letten op M/V besluit synode GKv 17-06-2014 1021
12 Vrouw-in-het-ambt bij NGK geen belemmering meer voor GKv 14-06-2014 2929
13 Excuses synodebestuur voor (on)ontvankelijkheid voorstel ds. P. Poortinga 13-06-2014 2413
14 Donderdag 5 juni: de vijfde dag waarop de GKv-synode heeft gesproken over de-vrouw-in-het-ambt 13-06-2014 3498
15 Verslagen (div. bronnen) synodevergaderingen over de vrouw in het ambt 03-06-2014 1002
16 Synode-documentaire m/v in de kerk (33 min.) - i.o.v. GS Ede 27-05-2014 1921
17 Courant SKO (Sita T. Bolt) over het rapport M/V in de kerk 21-05-2014 2404
18 GKv synode: dag 4 over M/V: J/C/N 20-05-2014 1456
19 Advies zeven hoogleraren rapport M/V en besluitvormingsproces 14-05-2014 5351
20 Bid voor de GKv! - Oproep van dr. W. Bredenhof (Canada) en van de GS Ede zelf 13-05-2014 1276
21 Urgentie om te bidden voor bekering GKv - dr. Wes Bredenhof 07-05-2014 2215
22 GKv synodevoorzitter ds. Paul Voorberg: voor vrouw in het ambt 02-05-2014 5011
23 Een stap verder in een koers. Vrouw en ambt, cultuur en hermeneutiek. Een statement van GKv theoloog Piet Houtman 25-04-2014 2295
24 Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk? 09-04-2014 4652
25 Over Vrouw, visioen en ambt & bijziendheid - van theoloog P. Houtman 02-04-2014 1361
 
Pagina 1 van 2

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]