Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen
Buitenlandse vermaningen
Zes buitenlandse landelijke kerken hebben de GKv vermaand, ernstige zorgen over de GKv geuit en/of verzocht het rapport M/V in de kerk te verwerpen samen met de onderliggende hermeneutiek.
Minstens 7 buitenlandse kerken hebben hun zorgen geuit op deze synode.

Na de sluiting van de Synode te Ede

  • hebben de Gereformeerde Kerken te Australië (FRCA) besloten om de zusterkerkrelatie te beperken en de zusterkerkrelatie als onhoudbaar te beschouwen als de eerstvolgende GKv Synode (2017) onvoldoende blijk geeft van bekering van de (getolereerde) afwijkingen van Schrift en Belijdenis.
  • Op de Synode Dunnville (mei 2016) van de Gereformeerde Kerken te Canada (CanRC) is een soortgelijk besluit genomen.
  • Op de Synode van de RCUS (V.S.) is in juli 2016 besloten om de relatie met de GKv te verbreken en als beëindigd te beschouwen, als de GKv haar vermaning blijft negeren en de koers van deformatie handhaaft op de eerstvolgende Synode van de GKv.

In 2018 zullen de Australische Kerken en in 2019 de Canadese Kerken besluiten wat te doen met de relatie met de GKv.

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
1 RCUS (VS) verbreekt relatie GKv tenzij GKv zich bekeert 07-07-2016 1333
2 Voorstel subcommissie Canadese Kerken: beperk zusterkerkrelatie met GKv en: beëindigd bij onvoldoende bekering 30-04-2016 2345
3 Wat heeft de Australische Synode precies besloten over schorsing van zusterkerkrelatie met GKv? 01-07-2015 3481
4 De Australische zusterkerken schorten band met GKv op: een laatste waarschuwing tot bekering 26-06-2015 1878
5 Twee adviezen Deputaten Australische zusterkerken GKv: verbreek volledig of deels de zusterkerkrelatie met de GKv 26-02-2015 2494
6 Rapport subcommissie Synode CanRC over relatie GKv 04-11-2014 739
7 A. Capellen reageert op het weerwoord van K. van Bekkum 28-06-2014 1301
8 Brief EPCI (Ierland) aan GS Ede 16-05-2014 818
9 Behandeling buitenlandse vermaanbrieven op synode GKv 16 mei 2014 met verwijzingen naar diverse synodeverslagen 16-05-2014 1541
10 Van Bekkum reageert op kritiek van afgelopen vier jaar op zijn proefschrift 12-05-2014 2085
11 Brief VGKSA (Zuid-Afrika) aan GS Ede 30-04-2014 1124
12 Informeel gesprek commissie GKv-synode met buitenlandse afgevaardigden over bezwaren en vermaningen 29-03-2014 3106
13 Alle buitenlandse kerken die zorgen en vermaningen hebben geuit naar GS GKv Ede 19-02-2014 1476
14 BBK stelt voor om het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America in te trekken, want 18-02-2014 1463
15 Brief GKv-BBK aan Commissie URCNA 30-01-2014 864
16 Brief URCNA (Geref. Kerken Noord Amerika) aan GKv over rapport M/V in de kerk 15-01-2014 1357
17 Nader Bekeken: kritisch over vermaanbrief Australie en dubieus over de nieuwe hermeneutiek 15-10-2013 3589
18 Verantwoording stilzwijgen deputaten GKv over vermaningen buitenlandse zusterkerken 24-07-2013 4131
19 De derde vermaanbrief aan de GKv vanuit de Verenigde Staten 24-07-2013 4074
20 Tweede vermaanbrief voor GKv van Canadese Kerken 27-05-2013 6120
21 Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden 01-05-2013 6815
22 De Australische gereformeerde kerken zullen een officiele vermaning schrijven aan de GKv 19-07-2012 3214
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]