Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Appel Gereformeerde Kerk Blijven
Appel Gereformeerde Kerk Blijven
gereformeerde kerk blijven.jpg

In Januari 2014 is een Appèl verzonden aan de (leden van de) Generale Synode van de GKv om duidelijkheid te vragen in zaken die in de kerken verdeeldheid hebben gebracht.
Het Appèl is geïnitieerd door Gereformeerde Kerk Blijven (GKB) en mee ondertekend door meer dan 1500 leden van de GKv.
Medewerkers GKB zijn (eind 2014): Dr. A. Bas, Kornhorn - Prof. dr. J. Douma, Hardenberg - Ds. H.W. van Egmond, Ten Boer - Ds. H.G. Gunnink, Ten Boer - Dr. J.W. Veltkamp, Almere - Ds. J.R. Visser, Dronten - Ds. P.L. Storm, Vroomshoop
Eind 2014/begin 2015 is ds. K. Folkersma toegevoegd als medewerker en prof. Douma uitgeschreven.
Begin 2015 heeft dr. A. Bas zich teruggetrokken omdat hij besloten heeft sowieso binnen de GKv te blijven.
Website: gereformeerde kerk blijven

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
1 Professor Douma gaat naar de GKN - B. de Roos 19-11-2014 1825
2 Toespraak ds. Rob Visser op vergadering Bunschoten 15-11-2014 19-11-2014 1985
3 Reageert Douma disproportioneel? 18-11-2014 2286
4 Emeritus prof.dr. J. Douma verlaat de GKv 18-11-2014 6316
5 Gereformeerde Kerk Blijven: Wat heeft de GS 2014 met het Appel gedaan? 11-10-2014 2128
6 GereformeerdeKerkBlijven.nl belegt besloten vergadering voor ondertekenaars Appel over wat hen te doen staat 03-10-2014 5457
7 Gereformeerde Kerk Blijven en Een in Waarheid: bezinning en resultaten na zomervakantie 07-07-2014 3622
8 Gedetailleerd verslag Gereformeerde Kerk Blijven van ontmoeting GS Ede 2014 met vertegenwoordigers ondertekenaars Appel 02-03-2014 2115
9 Initiatiefnemers Appel hebben moeite en zorg uitgebreid besproken met synodeleden 01-03-2014 3397
10 Synode verklaart Appel onontvankelijk, maar gaat toch delegatie bezwaarden ontvangen en horen in besloten zitting 21-02-2014 1214
11 Appel GKB niet van kerkenraad Zuidbroek en Rouveen vraagt niet om officiele behandeling 19-02-2014 1126
12 Groepen leggen geen extra druk op vergadering volgens preses ds. Voorberg 03-02-2014 831
13 Definitieve Appel op GS Ede 2014 02-12-2013 3981
14 Gereformeerde Kerk Blijven: bestaansrecht in geding van vrijgemaakt-gereformeerde kerken 23-11-2013 3847
 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]