Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17
De vrouw in het ambt

De generale synode GKv Meppel vond plaats in 2017. De synode vergaderde in het Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet.
Een historisch besluit! Met 21 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding is vrijdag 16 juni 2017 het ambt van predikant opengesteld voor de vrouwen in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Op 17 juni besloot de synode dat elke kerk mag kiezen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze dat in praktijk brengt. De volledige besluiten zijn definitief afgerond op een zitting d.d. 29 juni 2017. Zie ook de begeleidende brief van de GS.

De GKv-site met alle gegevens over deze synode: http://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/gs-2017/

De GKv-sites van deputaatschappen M/V:

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
1 Harry Kuitert heeft gelijk gekregen bij besluit openstelling ambten voor de vrouw 11-09-2017 3110
2 Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde? 09-09-2017 2601
3 Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman 26-08-2017 3475
4 Prof.dr. C. van Dam: Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden 25-08-2017 2704
5 Beoordelingen synodebesluiten M/V en ambt 23-08-2017 4623
6 Vergadering Gunnink/Van Egmond in Bedum, NIET in Zuidwolde 07-07-2017 3687
7 Prof.dr. C. van Dam en zijn hoop op vrijmaking van het onbijbelse juk 06-07-2017 4835
8 De begeleidende brief van GS bij de M/V en ambt besluiten 04-07-2017 1420
9 Besluiten GS GKv Meppel 2017 M/V en ambt 04-07-2017 4218
10 Vrouwen mogen ook dominee worden in de GKv, "Gods Woord is vogelvrij verklaard" 16-06-2017 7534
11 De GKv hebben besloten om vrouwen toe te laten tot ambt van ouderling en diaken 16-06-2017 1738
12 Nou, daar gaan we dan... 15-06-2017 2180
13 Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten 06-04-2017 3476
14 Vrouw in het Ambt = Valse Kerk? - Dr. Wes Bredenhof 09-03-2017 4682
15 Nederlands rapport over vrouwen in het kerkelijk ambt - prof. C Van Dam 08-03-2017 4117
16 Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde synodebesluiten M/V 22-02-2017 4713
17 Meer dan een synodebesluit - ds. E. Heres 07-02-2017 4384
18 Zeer indrukwekkende felle woorden in Nader Bekeken: het kraakt en scheurt wellicht 26-01-2017 5635
19 English translation of report Deputies Male/Female and the Office - Serving together 23-01-2017 510
20 Kritische artikelen over de-vrouw-in-het-ambt 20-01-2017 3964
21 Dr. Pieter Boonstra over Zonen & dochters profeteren: bijbelteksten buitenspel 15-12-2016 5114
22 GKN Ds. Rob Visser over verhouding Bijbel en cultuur bij GKv ds. Matthijs Haak 12-12-2016 2337
23 Ds. Rob Visser over twee opvallende argumenten in de vrouw-in-ambt discussie 30-11-2016 3619
24 Zeer uitvoerige analyse van Woord- en woordgebruik M/V en ambt - door René de Groot 29-11-2016 2305
25 Dr. Dolf te Velde kritisch over rapport M/V en ambt: hermeneutiek en ambtsleer 25-11-2016 3718
 
Pagina 1 van 2

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]