Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV
Over en uit de GKV
Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
1 URCNA/CanRC Relations — Status Quo (for now) (Dr. W. Bredenhof) 16-06-2016 1420
2 GKv ds. Hempenius naar PKN wegens 'diepe geestelijke crisis' GKv 11-06-2016 7568
3 Emeritus prof. Douma over het zwijgen van veel emeriti maar doet een beroep op geestverwanten 20-04-2016 5433
4 GKv ds. Kim Batteau roept OPC op om te bidden voor de GKv 04-08-2015 2190
5 Wel/geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse avondmaal? - van rimpeling naar hoge golven 16-06-2015 7003
6 Ook in GKv Zwolle-West officiele bevestiging in kerkdienst van pastoraal diaconaal werkers M/V 11-06-2015 2901
7 Gevraagd: namen M/V voor ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker in GKv Utrecht-N/W 03-06-2015 2754
8 D.J. en T. Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe eenheid 30-05-2015 4169
9 Boekbespreking "Gebleven en meegegaan" van dr. H.J.C.C.J. Wilschut door dr. J. Douma 15-05-2015 2444
10 Over het verschil van uitleg en toepassing van Gods Woord in Nederland (GKv) en Canada (CanRC) 14-03-2015 1993
11 Een gezamenlijke dienst met OKK, NGK, GKv en PKN in Maastricht 27-01-2015 1860
12 Vrijgemaakt en hervormd Stadskanaal werken samen 20-05-2014 1009
13 Wie wierp de mensen wanneer terug op zichzelf? 16-05-2014 1227
14 GKv, CGK en NGK uiten sympathie over PKN kerkdienst tegen afwijzing bevolkingsgroep 22-03-2014 3302
15 Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada) 03-02-2014 8455
16 Een hermeneutische krachtmeting in Hamilton (CA)? 29-11-2013 4292
17 Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN 21-11-2013 7448
18 Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN 24-09-2013 5138
19 Canadese Subcomité voor Relaties met GKv: dankbaar voor kerkelijke vereniging DGK en GKD(d) 19-04-2013 2702
20 Een oproep van dr. HJCCJ Wilschut tot bezinning over huidige tijdgeest aan brede gereformeerde gezindte 10-04-2013 3906
21 Gereformeerd onderwijs in deze tijd, reactie van Jan van der Steeg 26-03-2013 3519
22 Voortgang gesprek PKN met GKv, CGK 05-03-2013 5107
23 IZB, CGK en GKV lanceren missionaire website geloofengevoel.nl 05-03-2013 2007
24 ND en RD interviews en overige artikelen rond G. Dekker & GKv - 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien' 04-03-2013 6469
25 Een PKN ds. over belangstelling HC in gereformeerd orthodoxe kring 02-03-2013 1878
 
Pagina 1 van 2

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]