Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv
Opkomen voor leer Gods Woord in GKv

Zie ook onder het menu Synode GKv Ede (2014) de rubrieken:

en Synode GKv Meppel (2017)

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Datum Hits
51 Dr. HJCCJ Wilschut - Mogen of moeten? II Over relativering van de kinderdoop in de GKv - Roosenbrands artikel op hoofdzaken principeel onaanvaardbaar 21-01-2011 1593
52 Dr. HJCCJ Wilschut - Mogen of moeten? I Over relativering van de kinderdoop in de GKv 21-01-2011 2577
53 Dr. HJCCJ Wilschut - Veranderende tijden - reactie op De Reformatie - het komt niet tot een werkelijk gesprek 21-01-2011 1943
54 Dr. M.J. Arntzen - Levensbedreigende dwalingen in de Gkv, verbijstering, verdeeldheid en onmacht bij de verontrusten 08-01-2011 2609
55 J. Douma - Nieuwe site 28-12-2010 2499
56 Een kerk die zich aanpast, capituleert… - Gesprek J. Douma met T. Meedendorp 19-12-2010 1765
57 Ds. Rob Visser: over GKV ds. Johan van der Hoeven mbt kinder/volwassendoop 03-12-2010 3685
58 Ds. H.W. van Egmond - Gereformeerden en de Nationale Synode 26-11-2010 2595
59 Dr. HJCCJ Wilschut - De Nationale synode en de GKV 18-11-2010 2194
60 Ds. E. Heres: Kerkverbandelijke eenheid zonder kerkverbandelijk samengaan GKV&NGK: opnieuw een streep door gereformeerde verleden GKV 05-11-2010 1645
61 Dr. R.D. Anderson over 'Vrouw in het ambt' 22-10-2010 2173
62 Dr. HJCCJ Wilschut - Ongenoegen over manier van reageren van De Reformatie 13-10-2010 1943
63 Ds. E. Heres: Over het bijwonen van de GKV aan de 'Nationale Synode van Dordrecht' 12-10-2010 2153
64 Ds. E. Heres: Over ds. A. Verbree die Genesis 1 en 2 niet meer letterlijk wil nemen 12-10-2010 4205
65 Dr. HJCCJ Wilschut - Kerk in beroering 30-09-2010 2139
66 RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt 21-09-2010 6290
67 HJCCJ Wilschut over zijn uitgave "Vrouw en kerkelijk ambt" 15-09-2010 2586
68 Dr. HJCCJ Wilschut - Eerst praten dan typeren - een reactie op A.L.Th. de Bruijne van De Reformatie 21-06-2010 1558
69 Impressie 4 juni Studiegroep MiddenNederland 04-06-2010 2073
70 Referaat ds. Hoogendoorn 4 juni 2010 te Nijkerk 04-06-2010 1639
71 FD: De Friesche studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen houdt tweewekelijkse ontmoetingsavonden 28-05-2010 3259
72 Referaat ds. Heres 27 mei 2010 in Drachten deel 1 27-05-2010 2107
73 Referaat ds. Heres 27 mei 2010 in Drachten deel 2 27-05-2010 1752
74 Ds. E. Hoogendoorn - Blijft de kerk bij het Woord van haar Here en Redder? 08-04-2010 2184
75 Ds. R. van der Wolf - De dwaasheid van het kruis 08-04-2010 1790
 
Pagina 3 van 4

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]