Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 31
LaagsteHoogste 

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’.


“HIJ en wij”

Een oriëntatie met een dringend appel.

Recent verscheen een publicatie van zeven predikanten onder de titel ‘HIJ en wij’. Het betreft de predikanten A.H. Driest, G.E. Geerds, A. de Jager, J. Kruidhof, P.F. Lameris, P.K. Meijer en J. van de Wetering, alle emeritus in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
De uitgave heeft als ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’. 1) De auteurs vertellen in de inleiding, dat zij zich hebben bezonnen op de ‘eigen’ kerkelijke situatie. Dit naar aanleiding van de vele veranderingen die er in de kerken plaatsvinden. Zij hopen met deze publicatie ook anderen te kunnen helpen om zich te concentreren op het geheim dat God zelf ons heeft geopenbaard. “Het is nodig dat we opnieuw samen leren uit te gaan van Gods verrassende openbaring aan ons”, zo stellen ze. “Alleen als we echt bij God beginnen en bij Hem blijven, komt iets goeds op gang”. Dan “ontdekken we hoe alleen Hij zelf bevrijdt en ons meeneemt. Hoe Hij ons met hart en ziel overtuigt, en ons verenigt met Hem en met elkaar”.
Graag vraag ik de aandacht van de lezers voor deze publicatie door hier er een en ander uit door te geven.

Laatst aangepast op zaterdag 08 april 2017 09:27
 

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen prof.dr. HJ Selderhuis

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug.

CGK Prof.dr. H.J. Selderhuis bespreekt deze week een aantal boeken in zijn rubriek in het Reformatorisch Dagblad. Omdat deze boeken gaan over de uitleg van de Bijbel en deze boekbesprekingen belangrijk zijn in de huidige discussie over wel/geen GKv-vrouw in het ambt, hieronder enkele citaten:

De vraag hoe de Bijbel uitgelegd moet worden is bijna zo oud als de Bijbel zelf. In de gereformeerde traditie zijn daarvoor bepaalde regels ontwikkeld die alle uitgaan van Luthers devies: ”Das Wort sie sollen lassen stahn” (het Woord moeten ze laten staan).

Nu echter lijkt in een deel van de gereformeerde gezindte hermeneutiek weer op de agenda te worden gezet met als doel oude standpunten naar nieuwe standpunten te masseren. Onze voorouders hebben de Bijbel door een bepaalde bril gelezen en die bril is aan vervanging toe. Men wil de Bijbel als norm niet loslaten maar poogt toch standpunten in te nemen die maatschappelijk meer aanvaardbaar zijn.

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:15
 

Dr. P. de Vries over het zingen van psalmen en gezangen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

Dr. P. de Vries (HHK) schreef een uitgebreid artikel over het zingen van Psalmen en gezangen. Vooral voor de mensen die denken dat 'een liedje meer of minder' niet gevaarlijk is voor de kerk, citeer ik uitgebreid zijn artikel in een vraag-en-antwoord vorm. Het meest opvallende citaat:

Door het zingen van gezangen
kan een theologie de kerk binnendringen
die haaks staat op de gereformeerde leer.

Dat geldt zowel voor de tekst van gezangen als voor de melodieën waarop zij worden gezongen.

In onze tijd is dat een zeer reëel gevaar.

Vaak is het niet alleen een kwaad waarvoor mensen

– en niet in de laatste plaats jonge mensen -

bewaard moeten worden,

maar waarvan zij verlost moeten worden.

Hoe staat het met het alleen zingen van Psalmen in de eredienst?

Het zingen van alleen Psalmen in de eredienst komt steeds meer onder druk te staan. Van allerlei kanten horen we dat het niet juist is ons tot de deze door God Zelf aan de kerk der eeuwen geschonken liederenbundel te beperken. We zouden met de Psalmen het werk van Christus niet voluit kunnen bezingen. Ook daar waar men in de erediensten alleen Psalmen zingt, worden buiten de erediensten tal van gezangen gezongen. Daar zitten in meer dan één geval gezangen bij waarvan de inhoud op gespannen voet staat met die van de Psalmen.

Wat is de norm waaraan wij alle christelijke liederen dienen te toetsen?

Laatst aangepast op vrijdag 14 oktober 2016 13:34
 

Ds. Latzel: Belijden in Duitse kerk verkeert in crisis (Refdag)

E-mailadres Afdrukken PDF

Laatst aangepast op woensdag 14 december 2016 23:01
 

Opnames Landelijke dag 13 febr 2016 te bekijken op YouTube

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Ook op YouTube zijn de opnames van de Landelijke dag d.d. 13 februari 2016 geplaatst:

De tekst van de referaten, gepubliceerd op eeninwaarheid.info, kunt u vinden op eeninwaarheid.info:

Laatst aangepast op maandag 30 mei 2016 09:06
 

Ds. J. Plantinga verlaat de NGK wegens onschriftuurlijke ontwikkelingen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

Emeritus NGK ds. J. Plantinga (69) heeft de NGK verlaten. De NGK Kampen heeft per brief d.d. 17/2 aan de kerken bekend gemaakt dat ds J. Plantinga zich onttrokken heeft en dus geen predikant meer is. Een belangrijke reden voor hem was het tolereren door de NGK van de leer van de alverzoening (=dat alle mensen gered worden) en dat er te weinig over Gods oordeel wordt gesproken.  Ook mist hij ernst in veel preken. In een vergadering van de classis kreeg hij geen steun voor zijn standpunt. Vandaar zijn stap.
Al langere tijd had hij bezwaren tegen de ontwikkelingen binnen de NGK. Hij zegt geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen voor de ontwikkelingen in dat kerkverband.
Ds. Plantinga was legerpredikant en doceerde aan het seminarie van de NGK, dat in 2015 werd opgeheven. Hij was lid van de NGK te Kampen waar ds. Frank Bruintjes predikant is.

Tweets:

Laatst aangepast op donderdag 24 maart 2016 21:41
 

Congres De waarde van de Schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek - te Opheusden

E-mailadres Afdrukken PDF

 

Op 10 oktober 2015 wordt te Opheusden een symposium gehouden over ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Datum: zaterdag 10 oktober 2015
Tijd: 10.00 (inloop v.a. 09:30) - 16:30 uur
Locatie:  Verenigingsgebouw 'De Notenbalk' te Opheusden Klik hier voor de google-maps-lokatie parkeerplaats Swaenenstate 4, Opheusden.
Details locatie en route: op website organisatie.

Voor aanmelden, toegangsprijs en meer informatie zie www.oorsprong.info.

Link naar evenement op Facebook.

Sprekers: o.a. Dr. P. de Vries, Drs. A. Capellen, Dr. M.J. Kater, Drs. J.E. Hoogerduijn en vele andere.

Het persbericht zegt:

Laatst aangepast op maandag 19 oktober 2015 20:56
 
Meer artikelen...


Pagina 2 van 6

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]