Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media
Uit de media
Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Hits
1 Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser 841
2 Ds. E. Heres - Lucy of Adam 1045
3 De ICRC schorst de GKv als lid 1966
4 Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks roepen kerken in Nederland op om geen vrouw in ambt aan te stellen 3282
5 Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn 2777
6 Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen prof.dr. HJ Selderhuis 2087
7 Dr. P. de Vries over het zingen van psalmen en gezangen 1785
8 Ds. Latzel: Belijden in Duitse kerk verkeert in crisis (Refdag) 744
9 Opnames Landelijke dag 13 febr 2016 te bekijken op YouTube 850
10 Ds. J. Plantinga verlaat de NGK wegens onschriftuurlijke ontwikkelingen 2758
11 Congres De waarde van de Schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek - te Opheusden 1634
12 Christen MOET tegen de tijdgeest strijden - uit RD 910
13 Prof.dr. John Byl (CanRC) over m.n. Schepping en/of evolutie 1839
14 CGO-symposium in Gouda: Catechismuspreek moet evenwichtig, helder en soms scherp zijn 1098
15 Over het koningslied en onze cultuur - eindelijk een gedegen beoordeling 1352
16 Digitale tijdperk verandert ons 1570
17 Positieve protestantse pausgeluiden in gereformeerde context 1361
18 Geloof in God neemt af, geloof in iets neemt iets toe 1188
19 48 jaar: gemiddelde leeftijd ND-er 1158
20 Verstaan van het Woord niet subjectief of objectief - Ds. K. Folkersma in RD 1900
21 'Internet brengt refo-zuil aan het rommelen' 1162
22 Pas Heidelbergse Catechismus aan - prof. Selderhuis (CGK) 1680
23 Belijdenis symbool van verbondenheid aan de Bijbel 1537
24 CGK Ds. J. Westerink: Opdeling CGK tussen HHK en GKV niet ondenkbaar 1851
25 Kamer: misschien mogen ook refoscholen niemand weigeren - uit hetgoedeleven & refdag 1015
26 Kerk moet zichzelf blijven - dr. J. Hoek 1501
27 "Geen toekomst voor de westerse kerk" OF anders kerk-zijn? 1424
28 RD: Dr. Op ’t Hof: Een roepende in de woestijn? Was dat maar waar 1403
29 bderoos.wordpress.com Op reis naar de toekomst 1169
30 RD: Dr. Dekker voor CSFR Groningen: Debat over dopersen uiterst actueel 1260
31 Over de Heidelbergse Catechismus: een nieuwe engelse (geref) website 1155
32 "christen is mijn naam, gereformeerd mijn bijnaam" is ongelukkige uitspraak 2903
33 Heidelbergse catechismus app / internet in het engels 2327
34 RD - Pierre J. Beaujon: Meer zelfonderzoek goed voor geestelijk leven 1579
35 RD: Hedendaagse godsdienstvrijheid ergste vorm van gebondenheid 1115
36 Een tweet uit PKN nav vereniging GK Dalfsen en DGK 4448
 

Nieuws

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat) De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit... [More...]

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]