Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN
Eenheid DGK en GKN

GKN ds. Rob Visser: GKN wil juist heel snel een open gesprek aangaan met DGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Ds. Rob Visser, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de GKN tijdens het besproken onderwerp over gesprekken tussen GKN en DGK, mailde zojuist de volgende reactie op de Nieuwsbrief van een in waarheid, dd. 12 maart 2016:

Zaterdagavond 12 maart heeft broeder Bolt een bericht namens eeninwaarheid de wereld in gestuurd waarin hij reageert op een besluit dat de GKN op haar synode in Ede genomen heeft over gesprekken met de DGK.  Het is duidelijk dat hij teleurgesteld is in het besluit en dat hij het graag zo anders had gezien. Zijn reactie spreekt niet alleen van verdriet en teleurstelling  maar veroordeelt dit besluit ook als een onschriftuurlijk besluit.

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:43
 

"De GKN willen niet verder spreken met DGK"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Vorig jaar hebben DGK (De Gereformeerde Kerken) de GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) verzocht om in gesprek te gaan zodat kon worden onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend. De grond daarvoor was dat het de roeping is van de kerk om daadwerkelijke eenheid te bewerkstelligen wanneer duidelijk is dat er kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.

De GKN besloten op 26 september 2015 met algemene stemmen om een oriënterend gesprek aan te gaan met DGK. Afvaardigingen van beide kerkverbanden hebben op 28 januari jl. met elkaar gesproken.

Eeninwaarheid.info meldde afgelopen zaterdagavond in haar nieuwsbrief dat de Landelijke Vergadering van de GKN, waarin alle GKN-gemeenten zijn vertegenwoordigd, op 12 maart 2016 heeft besloten om na het eerste oriënterende gesprek geen nieuwe gesprekken meer aan te willen gaan met DGK.

In de nieuwsbrief van Eeninwaarheid.info is niet de motivatie genoemd van de GKN om niet verder te willen praten met DGK. We hopen dat de onderbouwing op zeer korte termijn publiek wordt gemaakt, vooral omdat alleen het besluit niet (gereformeerd) te duiden is zonder de beweegredenen.

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:43
 

LEZING GAAT NIET DOOR van ds. J.R. Visser op wo 30 maart in Roden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

De lezing door ds. J.R. Visser op 30 maart a.s. gaat NIET door vanwege de beëindiging van de samensprekingen van DGK en GKN. Zojuist (24/3/16) lazen we op de website van eeninwaarheid.info onder Signalen het volgende bericht:


MEDEDELING SNN

Geachte broeders/zusters,

De lezing 'EVA of EVAN' te RODEN op 30 maart a.s. door ds. J.R. VISSER gaat helaas NIET door.
De reden is de beëindiging van de samensprekingen van DGK en GKN.

Laatst aangepast op woensdag 20 april 2016 09:55
 

Gerrit Veldman over Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

Op 6 februari publiceerde Gerrit Veldman een artikel over Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme.

Over de vooroordelen tegen DGK en GKN schrijft hij:

En er bestaan over deze twee kerkverbanden veel negatieve vooroordelen. Ik moet bekennen dat ik ze zelf ook wel een beetje heb. Vooral aan de DGK kleeft het imago van star kerkisme. Zo van: wij zijn de enige ware kerk, wij hebben de waarheid in pacht. Maar ook de GKN worden door veel mensen geassocieerd met ruzies en rechtlijnigheid. En dit beeld wordt natuurlijk nog eens versterkt doordat DGK en GKN tot nog toe nog steeds naast elkaar bestaan. Er is wel toenadering, maar het ligt heel gevoelig. Een aantal gemeenten van de GKN zijn immers in het verleden na conflicten uit de DGK vertrokken.

Maar wat heeft dit met autisme te maken? Op een voorlichtingsavond voor verontruste vrijgemaakten is aangehaald hoe er wordt gesproken over de leden van DGK en GKN:

de afgescheidenen zijn allemaal autisten.

Maar hoe kan men komen tot zo'n bewering? Veldman schrijft:

Laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 12:07
 

Tekst uitnodigingsbrief DGK naar GKN d.d. 18/6/15

E-mailadres Afdrukken PDF

De tekst van de uitnodigingsbrief d.d. 18 juni 2015 aan de GKN:

“U en wij hebben een gezamenlijke geschiedenis, en gedeelde zorgen over het verval in de GKV. Er is veel dat ons verbindt, in overtuiging en belijden. U wilt staan op hetzelfde fundament van apostelen en profeten en u wilt zich in uw kerkelijk samenleven zoveel mogelijk richten naar de gereformeerde Kerkorde.

Tegelijk zijn er ook onderwerpen waar wij graag met u over zouden willen doorspreken, omdat die ons nu van elkaar gescheiden houden. Onderwerpen die zowel de leer raken als het kerkelijk leven. Graag zouden we met u open willen doorspreken over deze dingen. Een open gesprek in die zin dat we beide elkaar kunnen bevragen, beide naar elkaar kunnen luisteren. Om zo te onderzoeken of we daadwerkelijk op hetzelfde fundament staan en daarop hetzelfde bouwwerk bouwen.

We hebben daarom onze deputaten de opdracht gegeven om in overleg met u een agenda op te stellen. Zowel door de GKN als de DGK kunnen dan onderwerpen worden aangedragen voor de agenda, waarover gesproken zal worden. Onze deputaten zullen zo snel mogelijk met u contact opnemen, om te zien of u bereid bent tot zo’n gesprek.

Het lijkt ons goed om in eerste instantie te komen tot een oriënterend gesprek, met name bedoeld om met elkaar kennis te maken en mogelijk een vervolgtraject uit te stippelen.”

Bron: 18-03-2016 werkenaaneenheid.nl Reactie ds. Visser op open brief over gesprekken tussen GKN en DGK.

 

Wat is (gevaarlijk) fundamentalisme?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Inleiding
Er wordt wel eens gewezen op het gevaar van fundamentalisme (in negatieve zin) in bepaalde evangelische kringen van toen (en misschien is dat gevaar ook nu nog aanwezig?). Maar wat wordt nu precies bedoeld met dat 'fundamentalisme'? Tijdens mijn zoektocht kwam ik een beschrijving tegen van de eigenschappen die kenmerkend worden geacht voor fundamentalisme. Ds. J.H. Velema (CGK) heeft daarover geschreven in zijn boek ‘Fundamentalist? Fundamenteel!’ (1996) blz. 48 vv. Het is bedoeld als spiegel en stimulans voor de gereformeerde gezindte. Ik geef dat hier door met de opmerking dat ik me in heb moeten houden om er een heleboel kanttekeningen bij te plaatsen, maar de beschreven eigenschappen - vooral (!) in samenhang (!) met elkaar (!) - wel heel leerzaam vind. Later hoop ik daar nog op terug te komen.

De kenmerkende eigenschappen van fundamentalisme
Hieronder volgen de eigenschappen met beschrijving:

Laatst aangepast op maandag 25 mei 2015 11:12
 

Prof.dr. J. Douma: onze blijvende opdracht is de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap

E-mailadres Afdrukken PDF

Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht:
de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap,
die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834.
Een gemeenschap die – hoe gedecimeerd ook –
in geloof en hoop de lijn wil doortrekken.
Tot zegen voor de broederschap in en buiten ons land.

In een boekbespreking van dr. H.J.C.C.J. Wilschut: Gebleven en meegegaan d.d. 15 mei 2015 schreef Douma (GKN):

Ik zelf ben ook uit de GKv vertrokken, maar niet omdat mij overkomen was wat Wilschut nodig vindt om met een kerkelijke gemeenschap te kunnen breken! Ik zwicht nl. niet voor het dilemma: óf ware óf valse kerk. Ik ben vertrokken toen ik het vervalproces in de GKv onomkeerbaar vond. Ik kon zoveel bezwaren uiten als ik wilde, maar gehoor vond ik niet meer. Deze kerk heeft het spreken van profetische woorden en antwoorden verleerd. Zij is oecumenisch geworden, waait met de winden mee, en gaat in een richting die geen weerstand meer zal bieden, ook niet tegen de PKN.  Vrijgemaakte synodes wenden zich niet meer af, maar keren hun gezicht toe naar wat modern heet. Plaatselijke kerken doen wat zij willen, met of zonder nieuwe kerkenorde. En de synodes passen zich wel aan.
Voor mij is niet beslissend: ware of valse kerk, uitwerpen of niet, meedoen aan goddeloosheid of niet, maar: gereformeerde kerk zijn of niet.

 

Willen DGK of willen de GKN niet praten met de ander?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

Op de officiële site van de GKN staat een beknopte presentatie van de Gereformeerde Kerken Nederland (PDF) gedateerd december 2013 en vastgesteld op 22-02-2014. De volgende alinea trok onze aandacht:

Contacten met De Gereformeerde Kerken hersteld.
Hoe dicht de kerken ook bij elkaar staan, een gesprek tussen DGK(h) en de GKN is niet mogelijk. Wel zijn er brieven gewisseld door de GK Kampen (Ichthus). Zo is in juni 2012 nogmaals aan de synode van DGK(h) geadviseerd contact op te nemen met de GKN. Helaas staan DGK(h) op het standpunt dat gesprekken met de GKN niet mogelijk zijn zolang GK Zwijndrecht, GK Hardenberg en GK Zwolle geen schuld belijden en de schorsing en synode uitspraken over hen niet aanvaarden. Op plaatselijk niveau is in 2011 gesproken tussen GK Hardenberg e.o. en DGK Bergentheim/Bruchterveld. In 2013 hebben er informatieve gesprekken plaatsgevonden tussen GK Zwijndrecht e.o. en DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek en tussen GK Assen e.o. en DGK Assen.

Maar is het wel helemaal juist dat voor DGK geen gesprekken mogelijk zijn zonder genoemde voorwaarden? En willen de GKN zelf wel praten en onder welke voorwaarden?

Laatst aangepast op dinsdag 07 april 2015 08:15
 

DGK Acta 7 februari 2015 over contacten met de GKN

E-mailadres Afdrukken PDF

Bron: De Acta van DGK Groningen 2014 - Vanaf pag. 26 over de contacten met de GKN

HOOFDSTUK 4 - BINNENLANDSE BETREKKINGEN

Artikel 4.01 Rapport Deputaten Adresvoering Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen (ACOBB)

Materiaal: Document 10.004 Rapport deputaten ACOBB
Document 10.018 Commissierapport van commissie 5
Document 10.009 Brief DGK Dalfsen m.b.t. mogelijkheden voor eenheid DGK en GKN
Document 10.012 Brief DGK Bergentheim/Bruchterveld verzoek omtrent toenadering tot GKN
Document 10.019 Brief van DGK Emmen/Assen over contact met GKN “De Vaste Rots”
Aanwezige deputaat: br. A. van Egmond
Aanwezige commissieleden: ds. S. de Marie, br. T.L. Bruinius en br. W. Snippe

Namens de deputaten meldt br. Van Egmond dat er aan het rapport niet zoveel toe te voegen is. Over het commissierapport is er een opmerking te maken met betrekking tot de ANBI wetswijziging. Op de website van de plaatselijke kerken moet een aantal zaken bekend worden gemaakt. Deputaten zullen de kerken dienen met een voorstel dienaangaande.
Het commissierapport wordt in bespreking genomen.
Rapporteur: br. Bruinius:
Het grootste deel van de rapportage gaat over de samenspreking met het kerkverband van de GKN.
Er zijn twee brieven binnengekomen: van DGK Dalfsen en DGK Bergentheim/Bruchterveld. Daar hebben wij ons in verdiept en over bezonnen. We hebben alle informatie meegenomen.
De conclusie van de commissie is op grond van de Schriftuurlijke plicht om de eenheid te zoeken waar dat mogelijk is, om inderdaad contact te zoeken met de GKN. Het is van belang om vast te stellen of we inderdaad op hetzelfde fundament staan. Daarna moet ook gesproken worden over de scheuringen die er zijn geweest.

Bespreking, 1e ronde:
Er wordt van verschillende kanten gevraagd of er bij ons wel de wil is om tot eenheid te komen met de GKN.
Over deze vraag geeft de commissie aan dat dat zeker bij hen het geval is, uitgaande van de Bijbelse roeping. De vergadering stemt hiermee in.
Verder wordt gevraagd of het verstandig is om de rechtmatigheid van de scheuringen en schorsingen te bespreken op plaatselijk niveau. Daar zijn immers de moeilijkheden begonnen.
Naar aanleiding van het totale commissierapport wordt nog gevraagd of wij ook bereid zijn om zelf voor de spiegel te gaan staan en ons af te vragen of wijzelf ook fouten hebben gemaakt.
Er wordt gevraagd naar de keus van de commissie als het gaat om de keus voor eerst landelijk en dan plaatselijk. De commissie stelt voor om eerst de gesprekken landelijk aan te gaan en daarna plaatselijk. In een eerder stadium was een landelijk gesprek niet mogelijk vanwege te recente scheuringen. Is er nu binnen de GKN wat veranderd waardoor de commissie nu een andere keus maakt?
Er wordt gepleit om de samensprekingen eerst plaatselijk te houden en daarna landelijk. Zoals het nu ter tafel ligt moeten de plaatselijke gesprekken, die er gaande zijn, worden opgeschort.
Er wordt gevraagd om ruimte voor plaatselijke gesprekken ook wanneer er landelijk contact is.
De commissie blijft bij haar standpunt dat er eerst landelijk gesproken dient te worden. Het is gebleken dat de plaatselijke contacten hier en daar zijn vastgelopen.
Er wordt een amendement ingediend om andere deputaten te benoemen, met name predikanten.
De commissie acht dit een goede zaak.
Er wordt een amendement ingediend om naast de landelijke samensprekingen ook de mogelijkheid open te houden voor gelijktijdige plaatselijke gesprekken. Er wordt een amendement ingediend om de pagina’s 1 t/m 10 van het commissierapport niet de status van een synodestuk te geven.
De commissie geeft aan dit er wel in te willen laten staan. Eventueel kan het worden bijgesteld n.a.v. de opmerkingen. Het kan mogelijk wel als een vertrouwelijk stuk beschouwd worden, dat niet gepubliceerd mag worden.

Artikel 4.02 Contacten met de GKN

Besluit
De Generale Synode van Groningen van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen in Zwolle op 7 februari 2015 besluit dat het gedeelte in het voorstel van commissie 5 zoals verwoord op de pagina’s 1 t/10 een vertrouwelijk deel is in het rapport. Het is niet voor publicatie bestemd.
Grond:
Een eerste contact zal open en uitnodigend moeten zijn, wil er überhaupt een gesprek komen.

Overwegingen

1. Voorgeschiedenis van de kerkverbanden DGK en GKN

1.a. De leden van beide kerkverbanden, DGK en GKN, hebben zich grotendeels van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) vrijgemaakt of er zich aan onttrokken.
1.b. De GKN bestaat uit plaatselijke (wijk-)gemeenten, die voor een deel ontstaan zijn door het zich als gemeente zonder kerkenraad niet willen voegen bij een DGK gemeente (GKN Zwijndrecht 2005), of door scheuring van een DGK gemeente of GK Dalfsen (dolerend).
Een ander deel is ontstaan door losmaking of vrijmaking van het kerkverband van de GKv en het zich voegen bij de bovengenoemde gemeenten. Ook hebben GKN gemeenten leden opgenomen voortkomend uit scheuring met gemeenten van DGK.
1.c. Bij de bovengenoemde scheidingen en scheuringen zijn er door DGK kerkelijke uitspraken gedaan die een oproep inhielden zich te voegen naar de aangenomen kerkorde of schorsing i.v.m. schismatiek handelen. Door geen van de betrokken partijen is de kerkelijke weg van revisieverzoek of appelschrift gegaan in geval van bezwaar, hoewel daar toe wel opgeroepen is.
De predikanten R. van der Wolf, E. Hogendoorn en prof. dr. J. Douma hebben zich rond hun onttrekking aan dan wel afzetting van de GKv niet gewend tot DGK om te bespreken of er voor hen een roeping was om zich bij DGK te voegen.
1.d. De GKN heeft een landelijke vergadering die elke drie maanden vergadert, maar het is onduidelijk of deze landelijke vergadering functioneert als een meerdere vergadering zoals de Gereformeerde Kerkorde die voorschrijft.

2. Kerkelijke grondslag en het functioneren ervan

2.a. DGK en GKN hebben volgens haar kerkelijke papieren dezelfde grondslag van Schrift en belijdenis en de gereformeerde KO.
Naast het woord is ook de daad belangrijk. Immers ook de GKv heeft tot voor kort deze zelfde grondslag gehad. Het komt erop aan dat de grondslag bewaard wordt. De GKN spreekt er terecht van dat zij erop “aan te spreken” zijn. Dat geldt uiteraard ook voor DGK.
2.b. Met betrekking tot het hanteren van de KO voor het kerkelijk samenleven binnen het kerkverband zijn er vragen te stellen richting de GKN m.b.t. het gezag van meerdere vergaderingen (art. 35 KO) en het functioneren van art. 31 KO en art. 67 KO.
2.c. In een tot nu toe niet herroepen publicatie uit 2010 (De reformatie van de kerk en het Evangelie van vrije genade) die nog steeds op de site van GKN Zwolle staat, staan uitspraken, die vragen oproepen m.b.t. de belijdenis van de bovengenoemde grondslag. Deze uitspraken betreffen:
- de leer over de kerk (art. 27-29 NGB)
- het gezag van ambtsdragers en van kerkelijke vergaderingen (art. 30-32 NGB,
art. 35 KO)
- de leer over verbond en heiliging (art. 24 NGB)
2.d. Meerdere predikanten van de GKN hebben blijk gegeven van een pluriforme kerkvisie. Prof. dr. J. Douma heeft daarnaast in publicaties ruimte gelaten voor de evolutietheorie en een afwijkende visie ontwikkeld m.b.t. de sabbatsrust naar het vierde gebod.
2.e. In onder 2.c. genoemde brochure wordt de rechtmatigheid van de Vrijmaking van 2003 in twijfel getrokken (zie ook de brochure “Weerlegging” op de website van DGK Zwolle e.o.).
Ditzelfde moet worden vastgesteld voor uitspraken van ds. E. Hoogendoorn.

3. Roeping tot eenheid in de waarheid

3.a. Naar Gods Woord (Joh. 17 : 11, 17, 20, 21; Ef. 3 : 14, 4 : 16; 2 Tim. 3 : 15, 16) en de daarop gegronde belijdenis (Heidelbergse Catechismus Zondag 21 en N.G.B. art. 27- 29) is de Kerk van Christus wel verbreid en verstrooid over heel de wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, en in eenheid van het ware geloof, door het bewaren van de ware leer en dienst en tucht naar het bevel van Jezus Christus als haar enig Hoofd.
Naar Gods Woord en de belijdenis is het de roeping van de ware gelovigen en van de kerken in elke plaats en elk land te staan naar kerkelijke gemeenschap met allen, die met hen eenzelfde geloof belijden en handhaven in prediking en dienst, kerkregering en tucht, en wel in eenheid van kerkelijk samenleven.
Het is tevens de roeping van de ware gelovigen en kerken om nauwgezet en met grote zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord te onderscheiden welke de ware kerk is, om met die ware kerk gemeenschap te oefenen en kerkelijke gemeenschap af te wijzen met kerken die openlijk van de leer en de ordeningen van het Woord Gods afwijken, of die zich schismatiek hebben afgescheiden van de ware kerk (naar GS Groningen 1978, art. 139).
3.b. Ook ten aanzien van een schismatieke kerk waarin voor het overige de grondslag van 2.a. functioneert, heeft de kerk van Christus roeping om zover dit mogelijk is -, te onderzoeken of er eenheid in de waarheid mogelijk is.
In geval van zonden tegenover de Heer van de kerk zoals het onrechtmatig scheuren van zijn gemeente, zal schuldbelijdenis gedaan moeten worden, voordat het tot een hereniging kan komen.
3.c. De correspondentie van GS Zwolle 2007, GS Emmen 2009 en GS Hasselt 2011 met GKN Zwijndrecht, GKN Kampen en GKN Hardenberg heeft niet tot toenadering geleid.
Recent is op een aantal plaatsen een gesprek op gang gekomen met de plaatselijke GKN gemeente. Dit betreft het gesprek van DGK Bergentheim/Bruchterveld met GKN Hardenberg, DGK Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek met GKN Zwijndrecht, DGK Assen met GKN Assen en DGK Zwolle met GKN Zwolle.
Deze gesprekken zijn of inmiddels afgebroken of nog niet verder gekomen dan een oriënterend stadium. Een van de belangrijkste moeiten die er blijken te liggen is de kwestie van scheuringen en schorsingen die zich in de verschillende plaatsen hebben voorgedaan.
Fundamentele zaken zoals onder 2. genoemd, zijn nog niet bespreekbaar geworden.
3.d. Bovengenoemde pogingen vragen erom om zich ook als kerkverband opnieuw over de verhouding tot de GKN te buigen met de opdracht de mogelijkheid van kerkelijke eenheid te onderzoeken. DGK Bergentheim/Bruchterveld en DGK Dalfsen hebben de synode verzocht om hiertoe over te gaan.

4. Inhoud van contact op niveau van kerkverband

4.a. Het streven naar eenheid kan pas vorm krijgen wanneer wordt vastgesteld, dat er beiderzijds inderdaad kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.
Alleen bij deze vaststelling is er een goed uitgangspunt om op Schriftuurlijke en confessionele wijze over de scheuringen en schorsingen te kunnen spreken. Dit laatste zal dan vervolgens op plaatselijk niveau zijn beslag moeten krijgen.
4.b. Een bespreking met het kerkverband met GKN zal zich gezien bovenstaande dienen toe te spitsen op de volgende vragen (in onderstaande volgorde):

1. Staan wij inderdaad op dezelfde grondslag en functioneert deze grondslag als zodanig?
2. Is er een erkenning van de vrijmakingen van 2003 en 2010 als het werk van de Here?
3. Zoeken wij eenzelfde kerkelijk samenleven op basis van de gereformeerde kerkorde en art. 28 NGB? Is er de wil tot eenheid?
4. In hoeverre zijn de voltrokken scheuringen en schorsingen wettig geweest?
En welke consequenties heeft dit voor DGK en GKN?

4.c. Voor de samenspreking over bovengenoemde is een hoge mate van ootmoedigheid en vergevingsgezindheid nodig. Persoonlijke factoren mogen besproken worden maar deze zullen niet een beslissende betekenis mogen hebben.

Besluiten

Besluit 1
De Generale Synode van Groningen van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen in Zwolle op 7 februari 2015 besluit op het niveau van het kerkverband na te gaan of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend.

Besluit 2
De Generale Synode van Groningen van De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen in Zwolle op 7 februari 2015 besluit de deputaten ACOBB het volgende op te dragen:
Contact te zoeken met de landelijke vergadering van de GKN om zo mogelijk te komen tot
gesprekken, waarbij het volgende wordt nagestreefd:
1. Vaststellen of DGK en GKN op hetzelfde fundament staan (het fundament van apostelen en profeten, Efez. 2:20) en daarop ook hetzelfde bouwwerk bouwen (1 Kor. 3:10 vv.: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken).
Er zal dan ook in de onderlinge gesprekken duidelijkheid moeten komen of er overeenstemming is over fundamentele zaken zoals omgaan met de Schrift, de Gereformeerde belijdenis en de kerkorde en het functioneren daarvan.
2. Er zal een agendavoorbereidingscommissie in leven worden geroepen, die na het eerste contact samen met broeders uit de GKN een agenda zullen opstellen, waarbij van de kant van DGK in de loop van de gesprekken de volgende zaken aan de orde zullen komen:

a. vaststellen of er t.a.v. de grondslag onderling verschillen bestaan t.a.v. fundamentele zaken zoals onder andere:

1. de leer over de kerk (art. 27-29 NGB);
2. het samenleven naar de gereformeerde kerkorde, met daarbij te betrekken wat op de website van de GKN staat met betrekking tot

i. het gezag van meerdere vergaderingen (art. 35 KO)
ii. het functioneren van art. 31 KO met betrekking tot appelzaken
iii. het functioneren van art. 67 met betrekking tot te zingen liederen in de eredienst;

b. scheuringen en schorsingen;
c. tolereren van dwaalleer zoals die te vinden is bij dr. H.F. Kohlbrugge en prof. dr. J. Douma;
d. het bespreken van de rechtmatigheid van de vrijmaking van 2003 als het werk van de Here;
e. vaststellen of er bij de GKN een uitgesproken wil bestaat om tot eenheid te komen met DGK.

3. De resultaten van het contact met GKN te rapporteren op de volgende generale synode.
4. In geval van zeer positieve bevindingen met betrekking tot het onder 2. a.-c. genoemde, zo nodig aan deputaten ad. art. 49 voor te leggen of er reden is om een vervroegde synode bijeen te roepen.

Grond
1. Het is de roeping van de kerk om daadwerkelijke eenheid te bewerkstelligen wanneer duidelijk is dat er kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.

Voorstel van br. J. Bouwhuis naar aanleiding van de bespreking over contact met GKN
Het voorstel luidt:
“Deputaten te benoemen voor samensprekingen met de GKN, bij voorkeur door predikanten welke ‘neutraal’ zijn, dat wil zeggen predikanten die niet te maken hebben gehad met schorsing of afzetting.”
Met 4 stemmen voor, 1 onthouding en 7 tegen, is het voorstel verworpen.

 


 

Citaat uit de toespraak van ds. S. de Marie tot de zusterkerk te Abbotsford (Canada):

De Here vraagt van ons blijvende trouw en standvastigheid, maar Hij wil ook dat wij anderen roepen in zachtmoedigheid.
Op deze synode hebben we daar al aandacht aan geschonken als het gaat om contacten binnen Nederland met de GKN, de Gereformeerde Kerken Nederland.

Citaat toespraak slotzitting ds. E. Heres d.d. 13 juni 2015:

Een besluit dat ik in mijn korte terugblik niet over het hoofd wil zien is het besluit om op het niveau van het kerkverband na te gaan of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend. Geve de HERE Zijn zegen over dit besluit.

Citaat toespraak ds. P. van Gurp:

Wij mogen geloven dat de Heere, ondanks onze gebreken en beperkingen, Zelf overeenkomstig de tweede bede van het Onze Vader Zijn kerk bewaart en vermeerdert.
Een vrucht daarvan mochten wij ervaren onder meer in de eensgezindheid met betrekking tot de besluiten inzake de samenspreking met de GKN en het vrijgeven van de Herziene Statenvertaling.

 


Vanaf pag. 349 in de Acta Groningen 2014 - onderstaand rapport is gedateerd 2 januari 2015:

Het rapport van commissie 5 om te komen met voorstellen voor de behandeling van het rapport van deputaten ACOBB en twee brieven m.b.t. het zoeken van eenheid met de GKN.

Rapportage commissie 5 – ACOBB en kerkelijke eenheid
Inhoud:
0. Benoeming en opdracht
1. Materiaal
2. Verzoeken m.b.t. kerkelijke eenheid met GKN
3. Conclusies en advies (visie commissie 5)
4. Voorstel tot besluit

Benoeming en opdracht
0.1. Commissie
In commissie 5 zijn door de GS Groningen benoemd op 17 december:
ds. S. de Marie (voorzitter);
br. W. Snippe;
br. T.L. Bruinius (rapporteur).
Volgens de meegekregen instructie heeft de commissie uit haar midden een voorzitter en een rapporteur gekozen.

0.2 Opdracht
De opdracht aan commissie 5 was om te komen met voorstellen voor de behandeling van het rapport van deputaten ACOBB en twee brieven m.b.t. het zoeken van eenheid met de GKN.

Materiaal

1.1 Overzicht materiaal

- Rapport Deputaten ACOBB (Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen) (10.004) met vier bijlagen.
- Brief DGK Dalfsen – Verzoek om de deputaten ACOBB op te dragen te onderzoeken of en hoe het tot eenheid kan komen tussen de kerkverbanden van DGK en de GKN (10.009)
- Brief DGK Bergentheim/Bruchterveld – Verzoek toenadering tot de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) (10.012)

1.2 Hoofdzaken uit materiaal
Conform de instructie geven we de hoofdzaken uit het materiaal weer.

a. Rapport Deputaten ACOBB
Voor zover de commissie kan nagaan hebben deputaten hun taak in overeenstemming met hun instructie naar behoren verricht. Dat heeft een helder en compact rapport opgeleverd.
De commissie adviseert de synode om de broeders deputaten te bedanken voor hun werk en hen te déchargeren over de jaren waarover zij rapporteren, behoudens een voorstel m.b.t. de ANBI-wetgeving.
Uit het rapport komen twee zaken naar voren waaraan de synode bijzondere aandacht zou moeten geven.

In de eerste plaats, zoals boven genoemd, het voornemen van deputaten om in januari 2015 de synode nog te dienen met een voorstel dat betrekking heeft op de gewijzigde wetgeving m.b.t. de ANBI-status van de kerken. Naar het oordeel van de commissie betreft het een belangrijke wijziging. Het is goed als de kerken in de uitvoering van de nieuwe regelgeving eensgezind handelen.

In de tweede plaats rapporteren deputaten over de informatie die zij hebben gekregen m.b.t. plaatselijke contacten met kerken van het verband onder de naam GKN.
De informatie in het rapport is op dit punt niet helemaal compleet, ongetwijfeld het gevolg van het feit dat er na het opstellen van het rapport nog dingen zijn gebeurd.

b. Twee brieven uit de kerken waarin wordt verzocht om toenadering te zoeken met de GKN en te onderzoeken of en hoe het tot eenheid kan komen met dit kerkverband.
De commissie acht deze verzoeken het belangrijkste punt uit het aangedragen materiaal. Kerkelijke eenheid is een serieuze en belangrijke zaak. Het zoeken van de eenheid met GKN (en ook met verontrusten in de GKv) leeft breed in de kerken. Kerkelijke eenheid met allen die staan op het fundament van Schrift en belijdenis is een roeping voor de kerk van Christus. In het vervolg van de rapportage zal de commissie zich dan ook richten op de behandeling van de beide verzoeken.

1.3 Eigen informatie
Naast het door de synode ter beschikking gestelde materiaal heeft de commissie gebruik gemaakt van ander materiaal, een informatieve brief dd. 30 september 2014 aan ACOBB over de stand van zaken m.b.t. gesprekken van DGK Emmen met GKN “De Vaste Rots” te Assen/Boerakker (Inmiddels nagezonden door deputaten, 10.019) en briefwisseling tussen DGK Emmen en DGK Opeinde over de zelfde zaak
Voor de beoordeling van de verzoeken is o.a. gebruik gemaakt van diverse acta en gepubliceerde documenten.

Verzoeken m.b.t. kerkelijke eenheid met GKN

Inleiding
Kernpunt voor de commissie is het verstrekken van materiaal voor de behandeling van de beide verzoeken m.b.t. eenheid met de GKN. De commissie is van oordeel dat in de beide brieven goede argumenten worden aangedragen maar dat de argumentatie niet volledig is. Er is meer over de zaak te zeggen. In dit gedeelte van het rapport wil de commissie alle relevante aspecten m.b.t. eventuele hereniging een plaats geven zodat de synode een verantwoorde afweging kan maken.

Voorstel tot besluit

De commissie stelt aan de synode voor positief te besluiten m.b.t. de verzoeken om landelijk
toenadering te zoeken en na te gaan of en hoe hereniging met GKN mogelijk is.
Daartoe stelt de commissie de volgende tekst voor.

4.1. Overwegingen

1. Voorgeschiedenis van de kerkverbanden DGK en GKN

1.a. De leden van beide kerkverbanden, DGK en GKN, hebben zich grotendeels van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) vrijgemaakt of er zich aan onttrokken.

1.b. De GKN bestaat uit plaatselijke (wijk)-gemeenten, die voor een deel ontstaan zijn door het zich als gemeente zonder kerkenraad niet willen voegen bij een DGK gemeente (GKN Zwijndrecht 2005), of door scheuring van een DGK gemeente of GK Dalfsen (dolerend).
Een ander deel is ontstaan door losmaking of vrijmaking van het kerkverband van de GKv en het zich voegen bij de bovengenoemde gemeenten. Ook hebben GKN gemeenten leden opgenomen voortkomend uit scheuring met gemeenten van DGK.

1.c. Bij de bovengenoemde scheidingen en scheuringen zijn er door DGK kerkelijke uitspraken gedaan die een oproep hielden zich te voegen naar de aangenomen kerkorde of schorsing i.v.m. schismatiek handelen. Door geen van de betrokkenen partijen, is de kerkelijke weg van revisieverzoek of appelschrift gegaan in geval van bezwaar, hoewel daar toe wel opgeroepen is.
De predikanten R. van der Wolf, E. Hogendoorn en prof. dr. J. Douma hebben zich rond hun onttrekking aan dan wel afzetting van de GKv niet gewend tot DGK om te bespreken of er voor hen een roeping was om zich bij DGK te voegen.

1.d. GKN kent geen meerdere vergaderingen zoals de Gereformeerde Kerkorde die voorschrijft, maar heeft een 'landelijke vergadering' die elke drie maanden vergadert.

2. Kerkelijke grondslag en het functioneren ervan.

2.a DGK en GKN hebben volgens haar kerkelijke papieren voor een dezelfde grondslag van Schrift en belijdenis en de gereformeerde KO.
Naast het woord is ook de daad belangrijk. Immers ook de GKv heeft tot voor kort deze zelfde grondslag gehad. Het komt erop aan dat de grondslag bewaard wordt. De GKN spreekt er terecht van dat zij erop “aan te spreken” zijn. Dat geldt uiteraard ook voor DGK.

2.b. Met betrekking tot het hanteren van de KO voor het kerkelijk samenleven binnen het kerkverband zijn er vragen te stellen richting de GKN m.b.t. het gezag van meerdere vergaderingen (art. 35 KO) en het functioneren van art. 31 KO en art. 67 KO.

2.c. In een tot nu toe niet herroepen publicatie uit 2010 (De reformatie van de kerk en het Evangelie van vrije genade) die nog steeds op de site van GKN Zwolle staat, staan uitspraken, die vragen oproepen m.b.t. de belijdenis van de bovengenoemde grondslag. Deze uitspraken betreffen:
- de leer over de kerk (art. 27-29 NGB)
- het gezag van ambtsdragers en van kerkelijke vergaderingen (art. 30-32 NGB, art. 35 KO)
- de leer over verbond en heiliging (art. 24 NGB)

2.d. Meerdere predikanten van de GKN hebben blijk gegeven van een pluriforme kerkvisie. Prof. dr. J. Douma heeft daarnaast in publicaties ruimte gelaten voor de evolutietheorie en een afwijkende visie ontwikkeld m.b.t. de sabbatsrust naar het vierde gebod.

2.e. In onder 2.2.4. genoemde brochure wordt de rechtmatigheid van de Vrijmaking van 2003 in twijfel getrokken (zie ook de brochure “Weerlegging” op de website van DGK Zwolle e.o.).
Ditzelfde moet worden vastgesteld voor uitspraken van ds. E. Hoogendoorn.

3. Roeping tot eenheid in de waarheid

3.a. Naar Gods Woord (Joh. 17 : 11, I7, 20, 21; Ef. 3 : 14 4 : 16; 2 Tim. 3 : 15, 16) en de daarop gegronde belijdenis (Heidelbergse Catechismus Zondag 21 en N.G.B. art. 27-29) is de Kerk van Christus wel verbreid en verstrooid over heel de wereld. Toch is zij met hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, en in eenheid van het ware geloof, door het bewaren van de ware leer en dienst en tucht naar het bevel van Jezus Christus als haar enig Hoofd;

Naar Gods Woord en de belijdenis is het de roeping van de ware gelovigen en van de kerken in elke plaats en elk land te staan naar kerkelijke gemeenschap met allen, die met hen eenzelfde geloof belijden en handhaven in prediking en dienst, kerkregering en tucht, en wel in eenheid van kerkelijk samenleven.

Het is tevens de roeping van de ware gelovigen en kerken om nauwgezet en met grote zorgvuldigheid, vanuit Gods Woord te onderscheiden welke de ware kerk is, om met die ware kerk gemeenschap te oefenen en kerkelijke gemeenschap af te wijzen met kerken die openlijk van de leer en de ordeningen van het Woord Gods afwijken, of die zich schismatiek hebben afgescheiden van de ware kerk (naar GS Groningen 1978, art. 139)

3.b. Ook ten aanzien van een schismatieke kerk waarin voor het overige de grondslag van 2.3.1. functioneert, heeft de kerk van Christus roeping- om zover dit mogelijk is -, te onderzoeken of er eenheid in de waarheid mogelijk is.
In geval van zonden tegenover de Heer van de kerk zoals het onrechtmatig scheuren van zijn gemeente, zal schuldbelijdenis gedaan moeten worden, voordat het tot een hereniging kan komen.

3.c. De correspondentie van GS Zwolle 2007, GS Emmen 2009 en GS Hasselt GS met GKN Zwijndrecht, GKN Kampen en GKN Hardenberg heeft niet tot toenadering geleid.
Recent is op een aantal plaatsen een gesprek op gang gekomen met de plaatselijke GKN gemeente. Dit betreft het gesprek van DGK Bergentheim/Bruchterveld met GKN Hardenberg, DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek met GKN Zwijndrecht, DGK Assen met GKN Assen en DGK Zwolle met GKN Zwolle.
Deze gesprekken zijn of inmiddels afgebroken of nog niet verder gekomen dan een oriënterend stadium. Eén van de belangrijkste moeiten die er blijken te liggen is de kwestie van scheuringen en schorsingen die zich in de verschillende plaatsen hebben voorgedaan.
Fundamentele zaken zoals onder 2.2. genoemd, zijn nog niet bespreekbaar geworden.

3.d. Bovengenoemde pogingen vragen erom om zich ook als kerkverband opnieuw over de verhouding tot de GKN te buigen met de opdracht de mogelijkheid van kerkelijke eenheid te onderzoeken. DGK Bergentheim&Bruchterveld en DGK Dalfsen hebben de synode verzocht om hiertoe over te gaan.

4. Inhoud van contact op niveau van kerkverband

4.a. Het streven naar eenheid kan pas vorm krijgen wanneer wordt vastgesteld, dat er beiderzijds inderdaad kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.
Alleen bij deze vaststelling is er een goed uitgangspunt om op Schriftuurlijke en confessionele wijze over de scheuringen en schorsingen te kunnen spreken. Dit laatste zal dan vervolgens op plaatselijk niveau zijn beslag moeten krijgen.

4.b Een bespreking met het kerkverband met GKN zal zich gezien bovenstaande dienen toe te spitsen op de volgende vragen (in onderstaande volgorde):

a. Staan wij inderdaad op dezelfde grondslag en functioneert deze grondslag als zodanig?
b. Is er een erkenning van de vrijmakingen van 2003 en 2010 als het werk van de Here?
c. Zoeken wij eenzelfde kerkelijk samenleven op basis van de gereformeerde kerkorde en art. 28 NGB? Is er de wil tot eenheid?
d. In hoeverre zijn de voltrokken scheuringen en schorsingen wettig geweest?
En welke consequenties heeft dit voor DGK en GKN.

4.c. Voor de samenspreking over bovengenoemde is een hoge mate van ootmoedig vergevingsgezindheid nodig. Persoonlijke factoren mogen besproken worden maar deze zullen niet een beslissende betekenis mogen hebben.

4.2. Besluit 1
De GS Groningen 2014 besluit om op het niveau van het kerkverband na te gaan of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend.

Besluit 2
De Generale Synode Groningen 2014 besluit de deputaten ACOBB het volgende op te dragen.
1. Contact te zoeken met de landelijke vergadering van de GKN om zo mogelijk te komen tot gesprekken, waarbij het volgende wordt nagestreefd:

a. vaststellen of er t.a.v. de grondslag onderling verschillen bestaan t.a.v. fundamentele zaken zoals onder andere:

1) de leer over de kerk (art. 27-29 NGB);
2) het samenleven naar de gereformeerde kerkorde, met o.a.

- het gezag van meerdere vergaderingen (art. 35 KO);
- het functioneren van art. 31 KO m.b.t. appelzaken;
- het functioneren van art. 67 KO m.b.t. te zingen liederen in de eredienst;

3) de verbondsheiliging en de afwijzing van de leer van Kohlbrugge hieromtrent;
4) tolerantie van dwaalleer;

b. het bespreken van de rechtmatigheid van de Vrijmaking van 2003 als werk van de Here;
c. vaststellen of er bij de GKN een uitgesproken wil bestaat om tot eenheid te komen met DGK.

2. De resultaten van het contact met GKN te rapporteren op de volgende generale synode.

3. In geval van zeer positieve bevindingen m.b.t. het onder 1 a.-c. genoemde, zo nodig aan deputaten ad art. 49 voor te leggen of er reden is om een vervroegde synode bijeen te roepen.

4. De bespreking van de rechtmatigheid van losmaking, scheuringen en schorsingen, die hebben plaatsgevonden eerst dan te laten plaatvinden nadat er op synodeniveau vastgesteld is dat er daadwerkelijk sprake is van eenzelfde fundament van Gods Woord en de belijdenis van de kerk en een wil tot samenleven naar de Gereformeerde KO.

5. Deze bespreking van de rechtmatigheid van losmaking, scheuringen en evt. schorsingen zal m.b.t. het ontstaan van respectievelijk GKN Zwijndrecht, GKN Veenendaal-Ede, GKN Hardenberg, GKN Zwolle en GKN Dalfsen vervolgens aan de plaatselijke kerken over worden gelaten.

6. Zo nodig kan bij voldoen aan punten 1-4 de desbetreffende synode besluiten om t.a.v. punt 4 deputaten op te dragen behulpzaam te zijn bij de genoemde plaatselijke besprekingen.

4.3. Gronden
1. Het is de roeping van de kerk om daadwerkelijke eenheid te bewerkstelligen wanneer duidelijk is dat er kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.

2. Bij het streven naar kerkelijke eenheid dient eerst landelijk, op het niveau van de kerkverbanden, te worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van één en hetzelfde fundament.

3. Er zullen op plaatselijk niveau gesprekken dienen te worden gevoerd over de rechtmatigheid van scheuringen en schorsingen. Dit kan het beste plaatsvinden nadat kerkverbandelijk is vastgesteld dat men op hetzelfde fundament staat en er een wil bestaat tot eenwording Ook middelmatige geschilpunten of belemmeringen zouden hebt beste op plaatselijk niveau kunnen worden doorgesproken

Afsluiting en groet
Commissie 5 wenst de Generale Synode de nodige Bijbelse wijsheid toe bij al haar beraadslagingen en spreekt de wens en bede uit dat het synodewerk onder de zegen van de Here dienstbaar mag zijn aan de eenheid in de waarheid, tot opbouw van de kerk en tot eer van de Koning van de kerk.

Hooghalen, 2 januari 2015
Namens Commissie 5,
T.L. Bruinius

Laatst aangepast op maandag 28 maart 2016 17:10
 

De vierde en vijfde weg naar eenheid DGK en GKN

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

Dit artikel is in bewerking

De GKN (Gereformeerde Kerken in Nederland) en DGK (De Gereformeerde Kerken) zeggen beide op dezelfde grondslag van Schrift en belijdenis te staan. Als dat metterdaad zo is, geloven we dat er geen recht bestaat om apart te blijven staan. Wel een schriftuurlijke plicht om zo spoedig mogelijk samen te gaan.
In dit artikel probeer ik een aanzet te geven tot een beschrijving van de kernproblematiek en van mogelijke oplossingen voor de ontstane dilemma's tussen beide kerkverbanden. Het is een artikel in bewerking dat regelmatig kan worden gewijzigd en/of aangevuld.

Laatst aangepast op vrijdag 06 maart 2015 16:18
 

Een suggestie voor hereniging van DGK en de GKN

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Van GKv br. Harry Snippe te Assen ontvingen we het volgende ingezonden stuk: (opm: DGK = De Gereformeerde Kerken, GKN = Gereformeerde Kerken in Nederland)

Beide kerkverbanden komen oorspronkelijk uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Ze willen echt gereformeerd zijn en zeggen allebei de echte eenheid te zoeken met allen die dezelfde grondslag in woord en daad onderschrijven.
Mensen hebben vaak met dezelfde frustraties, ergernissen en het verval in de GKv van de  laatste tijd, de kerk verlaten, waarin men opgegroeid was (deze stap te zetten doet pijn).
Maar nu wij al een aantal jaren verder zijn dan vraag je je wel af; waar zijn wij mee bezig. Nu kijken we niet naar personen, maar zien wel de kwetsbaarheid en de zonde in ons eigen hart en de drukke en onstuimige en verwarrende tijd waarin wij leven.

Laatst aangepast op woensdag 04 maart 2015 12:01
 


Pagina 2 van 3

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]