Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog
Weblog

"Ik ga misschien op VVD stemmen"

E-mailadres Afdrukken PDF

Fictief: een discussie in een gezin met gereformeerde wortels op zondagavond tijdens de warme maaltijd met Moeder, Vader en Kind (12 jaar):

M: Ik ga misschien wel VVD stemmen

V: Dat kun je toch niet maken? Die zijn voor abortus, euthanasie en praktiserende homosexualiteit !

M: Ook al denk ik daar anders over, ik vind dat ieder recht heeft op z'n eigen mening. Ik vind niet dat ik of anderen het recht heb om mijn of hun geloofsstandpunten aan anderen op te leggen.

V: Maar we hebben altijd SGP gestemd, ook jouw en mijn ouders hebben dat altijd gedaan.

M: Dat kan wel zo zijn, maar volgens kieskompas en de stemwijzer liggen mijn standpunten veel dichter bij de VVD.

V: Kun je dan geen Christenunie stemmen? Daar hebben we toch meer gezamenlijks mee dan de VVD?

K: Waar hebben jullie het over?

V: De grote mensen gaan over een paar dagen kiezen welke 150 mensen veel te zeggen hebben over hoe het in Nederland verder moet gaan. Daarom is het belangrijk dat er mensen zitten waar we het mee eens zijn. Papa vindt het belangrijk dat iemand wordt gekozen die 's zondags naar de kerk gaat en mama vindt dat minder belangrijk. Want ook al ga je niet naar de kerk, kun je toch hele goede ideeën hebben. Ik vind iemand met goede ideeën belangrijker dan dat hij naar een kerk gaat.

K: Vinden opa en oma dat ook?

M: Opa en oma geloven dat de HEERE over alles iets te zeggen heeft. Dat halen ze dan uit de Bijbel.

K: Is dat dan niet zo?

Laatst aangepast op dinsdag 05 februari 2013 17:03
 

Ontevreden over het slechte zomerweer in Nederland ?

E-mailadres Afdrukken PDF

Protest tegen het slechte zomerweer
Onlangs las ik op internet1 dat er een protestmars wordt georganiseerd in Amsterdam tegen het slechte zomerweer. De algemene ontevredenheid in Nederland uit zich blijkbaar niet alleen in zwevende kiezers, maar nu ook in 'zwevende' demonstranten. Meestal is ontevredenheid voor een groot deel gebaseerd op beleving, maar volgens diezelfde krant2 is er toch in juli de meeste regen gevallen in... jawel, Amsterdam. Gemiddeld schijnt het in Nederland toch wel mee te vallen volgens een iets betrouwbaardere krant3.

Herinnering
Deze berichten herinnerden mij aan een gebeurtenis op 25-jarige leeftijd. Ik werkte op de administratie bij een grote fabriek waar je via de buitenlucht in een ander kantoor - het bedrijfsburo - kon komen. Het regende pijpestelen, koude regen en ik had geen jas aan. Toen ik binnenkwam op het bedrijfsburo gebeurde er iets onvergetelijks.

Laatst aangepast op woensdag 18 juli 2012 17:57
 


Pagina 4 van 4

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]