Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKN Overige links
GKN interessante links
Weblinks

Hieronder enige interessante links binnen dit kerkverband.

Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Maandblad Weerklank (GKN)
“Waarom een nieuwe periodiek in het leven geroepen? Er is al zo’n stroom van informatie die dagelijks over ons heen golft. Ook op kerkelijk gebied. Kan het daar nog iets aan toevoegen?
Dat is wel de overtuiging van de redactie en ook haar bedoeling. Dit maandblad komt op uit de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Het wil dienstbaar zijn aan de toerusting van elkaar in een leven met de Here. Niet alleen naar binnen, ook naar buiten. De titel van dit blad wil dat tot uiting brengen: ‘Weer-klank’.”
5057
2   Link   Website ds. L. Heres (GKN)
Persoonlijke website ds. L. Heres
5908
3   Link   GKN - Landelijke Contactdagen
Een webstie voor de Landelijke Contactdagen!
Een werkgroep van gemeenteleden uit diverse kerkelijke gemeenten, van de GKN, organiseert landelijke contactdagen
6530
4   Link   Website BJ Post (GKN)
Dec. 2014 laatste wijziging
Naam website: www.verborgenheden.nl
Wilt u meelezen? Wilt u mij corrigeren vanuit de Schrift? Graag!
Doel is, samen verder te komen in het waarachtig luisteren en leven naar de Schrift, het ootmoedig buigen onder het gezag van de levende God en Zijn Woord, op weg naar de bruiloft van het Lam, daartoe geleid door de Heilige Geest.
6783
5   Link   Geref. gemengd koor Immanuel (GKN)
Wij zijn een enthousiast koor met ca. 20 leden, voornamelijk uit het gebied tussen Zwolle en Hardenberg, en aangesloten bij één van de “Gereformeerde Kerken Nederland”.
4166
6   Link   Link Digiblad Pietas (GKN)
Mei 2013 laatste wijziging
Een actueel E-magazine met ds. R. van der Wolf als hoofdredacteur
Met dit digiblad willen ze vooral de kerken van de Gereformeerde Kerken Nederland dienen. Citaat op de oorspronkelijke homepage van deze website: "Het is de bedoeling waar en wanneer mogelijk bijdragen te leveren op het terrein van de schriftstudie, de dogmatiek, de kerkgeschiedenis en het pastoraat. Daarnaast willen we opvallend nieuws en lezenswaardige artikelen uit de bladen van de kerken van de zogenaamde "reformatorische gezindte" doorgeven in de rubriek 'persrevue'. Deze rubriek kan overigens ook gevuld worden door aandacht te geven aan bepaalde lektuur."
7322
7   Link   Weblog ds. E. Hoogendoorn (GKN)
Juni 2012 laatste wijziging.
U treft hier enkele lezingen aan over ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerken.
Mijn verlangen is dat God dit communicatiemiddel zegent tot eer van Zijn Naam, tot opbouw van Zijn Kerk en tot nut van ieder die (hoe toevallig ook) op deze pagina aanlandt.
7918
8   Link   Link www.DomineeOnline.org (ds. R. van der Wolf) (GKN)
Vervolg op http://www.wolfvdm.nl/ per april 2012
DomineeOnline.org is opgericht om het evangelie van onze Here Jezus Christus te helpen verbreiden.
8552
9   Link   Weblog Johan Wiegel te Zoetermeer (GKN)
Tja, wat een boek al niet te weeg kan brengen. Na het lezen van het boek “Wat zou Google doen” van Jeff Jarvis ben ik overtuigd dat we allemaal moeten zorgen vindbaar te zijn op het internet.
10517

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]