Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKN Plaatselijke kerken
GKN links plaatselijke kerken
Weblinks

Vanaf 2009 hebben een aantal kerken die een plaats is ontzegd binnen het kerkverband van de GKV en/of zich hebben afgescheiden van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) en/of afgescheiden van De Gereformeerde Kerken (hersteld) en/of afgescheiden van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) een kerkverband gevormd van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

2017: De GKN bestaan uit 7 kerken, 3 wijkgemeenten en 2 vergaderplaatsen (Gorssel en Amersfoort),  3 actieve predikanten, 1 theologiestudent en 3 emeriti; ongeveer 790 leden (aantal leden: stand maart 2016).
Actieve predikanten: ds. R. van der Wolf, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser
Theologiestudent: J. van Tongeren
Emeriti: prof.dr. J. Douma, ds. E. Hoogendoorn en ds. D. de Jong

Het kerkverband kent vanaf maart 2016 een Generale Synode (daarvoor een 3 maandelijkse Landelijke Vergadering). Twee keer per jaar (maart en oktober) vergaderen de kerken samen in een synode. Per kerk worden twee ambtsdragers afgevaardigd.
In het kerkverband doet een stichting het maandblad Weerklank verschijnen.

Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Link GK Hardenberg e.o.
ds. R. van der Wolf
emeritus prof.dr. J. Douma
13520
2   Link   Link GK Zwolle e.o. (GKN)
Ds. J.R. Visser
Vergadert in "De Kandelaar" te 's-Heerenbroek
13388
3   Link   Link GK Ede e.o.
Vanaf 1 mei 2016 een zelfstandige gemeente
11633
4   Link   Link GK Kampen (Ichthus)
ds. E. Hoogendoorn
11497
5   Link   Link GK Zwijndrecht e.o.
ds. L. Heres
11454
6   Link   Link GKN Assen/Boerakker
Kerkdiensten worden belegd in Assen en Boerakker
M.i.v. 1 mei 2015 is het een zelfstandige gemeente onder de naam GKN Assen/Boerakker
De brs. en zrs. die in Peize een aantal jaren 'kerkdiensten' hebben belegd hebben zich m.i.v. 1 maart 2012 gevoegd bij de GK Assen e.o. en behoren nu tot het kerkverband van de GKN.
10885
7   Link   Link GK Dalfsen e.o. (GKN)
8759
8   Link   Link GK Goes e.o. Vliedberggemeente (wijkgemeente van GK Zwijndrecht e.o.)
ds. L. Heres
8199
9   Link   Link wijkgemeente Hardenberg e.o. in Twente
ds. R. van der Wolf
Vanaf 5 januari 2014 worden in de wijkgemeente in Twente diensten des Woords gehouden.
6172
10   Link   Link GK Amersfoort e.o. (GKN)
Kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van GKN Ede e.o.
Vanaf 5 juni 2016 morgen en middagdiensten
4047
11   Link   Link GK Gorssel e.o.
Diensten onder verantwoordelijkheid GKN Zwolle e.o.
Vanaf 22 mei 2016 alleen middagdiensten.
2992
12   Link   Link GK Harderwijk e.o.
Diensten onder verantwoordelijkheid GKN Zwolle e.o.
Sinds 18 maart 2017 behoort de GK Harderwijk e.o. tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).
3006

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]