Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Plaatselijke kerken
DGK links plaatselijke kerken

De Gereformeerde Kerken (hersteld), afgekort DGK, zeggen de voortzetting te zijn van de Gereformeerde Kerken (vrijg.). De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd vanaf de jaren 2003 en 2004 + 2010.

2016: DGK bestaan uit 9 kerken en 2 wijkgemeenten, 5 dominees en 1 theologiestudent, ongeveer 1.200 leden.
Dominees: ds.dr. S. de Marie, ds. E. Heres, ds. C. Koster, ds. M. Dijkstra, ds. M.A. Sneep.
Emeritus: ds.dr. P. van Gurp
Theologiestudent: P. Heres

Op 24 maart 2017 is emeritus ds. Gosse Blijdorp op 98-jarige leeftijd overleden. Begin 2013 heeft hij zich nog op 93-jarige leeftijd vrijgemaakt van de GKv en zich gevoegd bij DGK Amersfoort e.o.

Het kerkverband is naar de Dordtse Kerkorde georganiseerd. Er zijn twee classes geformeerd: Noord-Oost en Zuid-West. Eens per drie jaar komt een generale synode bijeen.
DGK hebben een zusterkerkrelatie met de Liberated Reformed Church at Abbotsford (BC, Canada), een groep die is afgescheiden van de Canadian Reformed Churches.
De kerken hebben een eigen predikantenopleiding opgericht met een viertal docenten. Zo nodig wordt onderwijs ingekocht.
Het landelijk kerkblad De Bazuin verschijnt eens per 14 dagen.

Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Link DGK Amersfoort e.o. wijkgemeente van DGK Berkel & Rodenrijs / Bergschenhoek (te Lansingerland)
ds. C. Koster
10570
2   Link   Link DGK Zwolle e.o.
ds. S. de Marie
10363
3   Link   Link DGK Dalfsen e.o.
ds. E. Heres
M.i.v. 28 december 2012 verenigd met DGK
Emeritus ds. P. van Gurp is lid van deze gemeente
10545
4   Link   Link DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek (te Lansingerland)
ds. C. Koster
10005
5   Link   Link DGK Opeinde e.o. (voorheen Olterterp e.o.)
9357
6   Link   Link DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o.
10062
7   Link   Link DGK Groningen
Ds. M.A. Sneep
9404
8   Link   Link DGK Marienberg
Ds. M. Dijkstra (is ook lid van deze gemeente)
10255
9   Link   Link DGK Assen e.o. wijkgemeente van DGK Emmen e.o.
Ds. M. Dijkstra
8668
10   Link   Link DGK Emmen e.o.
Ds. M. Dijkstra
emeritus ds. P.van Gurp (lid van DGK Dalfsen e.o.)
8516
11   Link   Link DGK Hasselt e.o.
8216

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]