Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Publicaties van brochures, folders, etc.
Personen die opkomen voor gereformeerde geloof
Hieronder links naar personen in of rond gereformeerde kerken die opkomen voor de leer van Gods Woord zoals (en omdat die trouw) wordt nagesproken in de Gereformeerde Belijdenissen. Ds. Rob Visser
Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Bastiaan de Roos te Groningen (DGK)
Op deze plaats verschijnen artikelen over het kerkelijk leven in Nederland. Ook zijn hier Schriftstudies en meditaties te lezen. De stukken zijn geschreven vanuit een Gereformeerd standpunt.
18750
2   Link   Gerrit Veldman te IJsselmuiden (GKv)
Gerrit Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.
Ik ben lid van een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het christelijk geloof is voor mij heel belangrijk. Ik wil daarbij bewust staan in de gereformeerde traditie. De gereformeerde leer is volgens mij de meest zuivere vorm van bijbeluitleg. Het doet mij daarom veel verdriet dat de kerken waar ik lid van ben steeds verder van hun gereformeerde wortels verwijderd lijken te raken. Tegelijk probeer ik ook vrij te blijven van star conservatisme. Dat is voor mij een spannende, maar ook uitdagende zoektocht.
7015
3   Link   Ds. Rob Visser (GKN Zwolle) - actuele artikelen
(Zie ook op zijn site onder 'Menu': 'Preken actuele zaken')
6358
4   Link   Dr.Ds. Pieter de Vries te Hardinxveld (HHK)
(Hersteld) Hervormd predikant en is daarnaast docent bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit.
8331
5   Link   Em.Prof.Dr. Jochem Douma te Hardenberg (GKN)
Nieuwe publicaties: op de derde vrijdag van elke volgende maand.
6971
6   Link   Johan van Veen te Utrecht (GKv)
Weblog over ontwikkelingen op het christelijke erf (m.n. GKv) & snijvlak van kerk en maatschappij voordoen.
12303
7   Link   Ds. Dick de Jong te Dordrecht (GKv)
Emeritus predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burlington, Ontario, Canada en woont nu te Dordrecht.
In knoop 22 (aug 2014) roept ds. De Jong op om bep. GKv-synodebesluiten te verwerpen.
8181
8   Link   René de Groot
Lid GKv Bruchterveld
2644
9   Link   Ds. Rob Visser (GKN) - dagelijkse meditaties
Evangelie-voor-elke-dag
Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.
De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel.
7183
10   Link   Sita T. Bolt te Assen (GKv) (Courant - Studieblad Kerkelijke Ontwikkelingen)
Mei 2014 laatste artikel (daarvoor: April 2012).
Courant wil een bijdrage leveren aan het wegnemen van de verontrusting in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Op basis van Schrift en Belijdenis levert Courant daarom hoofdartikelen
9300
11   Link   Oude website ds. J.R. (Rob) Visser (GKN Zwolle)
evangeliebelijder.mysites.nl
U vindt op deze site een aantal preken, artikelen en lezingen van ds JR Visser.
8784
12   Link   Mr. J.J. van der Tol (GKv )
Jan 2012 laatste artikel
christusbelijder.mysites.nl/
Mr. J.J. van der Tol is meerscholendirecteur van twee gereformeerde scholen van het cluster VGPOFryslân
Diverse onderwerpen (onderwijs, fundering christenunie, etc.)
6000
13   Link   Lied en liturgie - fam. Vreugdenhil (GKv)
1999 Laatste wijzigingen
6127

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]