Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Kerkelijke organisaties
Overige sites
Toon # 
# Weblink Hits
1   Link   Jacob van Bruggen
GKv prof.dr. - preken
3774
2   Link   Calvin's Institutes
6493
3   Link   TheWord Modules Library
Thousands of free downloadable Christian books!
10970
4   Link   Kerkdienstgemist.nl
5737
5   Link   Calvin's Commentaries
6626
6   Link   Slim zoeken op internet
6539
7   Link   BibleGateway.com
5496
8   Link   Wikipedia: Klaas Schilder
5858
9   Link   theseed.info
solidly reformed text sermons, suitable for preaching or study
7185
10   Link   Reformed Fellowship
Dedicated to the Exposition and Defense of the Reformed Faith
6009
11   Link   Pupils of Christ
We believe that the Reformed tradition best reflects biblical truth today, and seek to advance the knowledge and understanding of that approach.
In this fast paced society where everything is instant and accessible, we hereby attempt to make some of what we have written readily accessible for you.
8234
12   Link   Christendom.startpagina.nl
5682
13   Link   Google vertaalmachine woorden en websites
Hiermee kun je volledige websites vertalen naar het nederlands.
Overigens kun je met Google Chrome nog eenvoudiger websites vertalen.
5363
14   Link   Pro Ecclesia Publishers
Pro Ecclesia is dedicated to the promotion of good Christian Literature to the glory of the Lord God.
We were founded in 1981 and are based on Forrest Road in Armadale, Western Australia, where we operate the Pro Ecclesia Publishers, Pro Ecclesia Printers and the Pro Ecclesia Bookshop.
6096
15   Link   Gereformeerd.startpagina.nl
5717
16   Link   Discussieforum
Opvolger van GKv discussieforum (febr. 2013)
Forum is in oprichting
5623
17   Link   Refoveilingen (uitjes)
Refoveilingen, bijbelgetrouwe uitjes voor zachte prijzen
7426
18   Link   Beroepingsnieuws
dominees.nl
6675
19   Link   Website kerkelijke eenheid GKv, CGK en NGK
Een site over de praktijk van kerkelijk eenheid van drie gereformeerde kerkverbanden: CGK, GKv en NGK. U vindt hier informatie voor kerkenraden en gemeenteleden over het werken aan kerkelijke eenheid.
Een website van DOE: De letters DOE staan voor Deputaten-Overleg Eenheid.
Inderdaad, een overleg-plek van deputaten/synode-commissies die betrokken zijn bij het werken aan kerkelijke eenheid in de drie kerkverband CGK, NGK en GKv.
4526
20   Link   Leusense Conferentie
De LEUSENSE CONFERENTIE is een particulier initiatief van een aantal leden uit kerken die uit De Reformatie zijn voortgekomen. Het doel van de conferenties is bijbels verantwoorde toerusting te geven aan gemeenteleden. Zoals de Haamstede Conferentie bedoelt voorgangers en studenten in de theologie te bemoedigen, zo wil de LC datzelfde betekenen voor niet-ambtsdragers uit deze kerken.
De stuurgroep nodigt voorgangers uit de verschillende reformatorische kerken uit om vanuit het onfeilbaar Woord van God onderricht te geven, gericht op het christen-zijn in deze tijd.
Tegelijkertijd hoopt de stuurgroep door middel van deze avonden contacten te mogen stimuleren tussen de leden van de verschillende kerken.
4649
21   Link   Haamstede Conferentie
De conferentie is bedoeld voor predikanten en theologiestudenten die willen staan in de lijn van de Reformatie en Nadere Reformatie.
5086
22   Link   De Nieuwe Psalmberijming
De oude Geneefse melodie is voor velen vertrouwd en is nog altijd makkelijk te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft.
De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel.
4369
23   Link   Psalmen voor Nu
Psalmen voor Nu is een Nederlands project voor de berijming van de 150 psalmen uit de Bijbel. In het project worden alle psalmen op nieuwe muziek gezet, met hedendaags taalgebruik.
4008
24   Link   Meer over kroongetuigen.nl
12 bijbelstudies over De komst van het evangelie
4135
25   Link   Levensliederen.net
Psalmen in het Nederlands van nu
4280
26   Link   Waar foto's voor website?
Bron: Creatov.nl
4136
27   Link   ARPA CANADA
Association for Reformed Political Action
5200

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock}Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

{jcomments on}{jcomments lock} Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te... [More...]