Stevige buitenlandse waarschuwingen op GKv-synode

vrijdag 24 maart 2017 18:24 GS GKv Meppel - Buitenlandse vermaningen
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 21
LaagsteHoogste 

Ds. Ferdinand Bijzet (65/66) en zijn vrouw Truus hopen over twee weken uit Zuid-Afrika terug te keren naar Nederland. Hij kan dan nog niet echt aan z'n echte emeritaat beginnen. Want de Sinode van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika heeft hem in 2014 tot deputaat B(etrekkingen) B(uitenlandse) K(erken) benoemd. In die functie moet hij meedraaien met de 'Buitenlandweek' van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die gehouden wordt op 4 t/m 8 april. Op 4 april krijgen de buitenlandse afgevaardigden een rondleiding langs projecten van Tot Heil des Volks in Amsterdam, op 5 april bezoeken zij de Theologische Universiteit in Kampen. Op 6 april is er een besloten conferentie BBK-GS en op 7 april een plenaire zitting waar het rapport wordt besproken van BBK van de GKv.
Nadat ds. Bijzet zijn deel van het rapport aan de Zuid-Afrikaanse Sinode heeft afgerond, kan zijn emeritaat beginnen.

Een uiterst gevaarlijke manier van lezen en uitleggen van Gods Woord

Ds. Bijzet schrijft op zijn blog dat er stevige waarschuwingen zullen klinken in de 'Buitenlandweek' in verband met het rapport waarin voor vrouwen openstelling van alle ambten wordt bepleit. En echt niet alleen van de 'Immigrantenkerken' in Australië, Canada en Zuid-Afrika. Hij schrijft over dat rapport:

Er gaat een andere manier van het lezen en uitleggen van Gods Woord achter schuil. Een manier die ik persoonlijk uiterst gevaarlijk vind. En ik ben niet de enige, en de kerken hier in Zuid-Afrika zijn ook niet de enige die dat vinden.

Oriënterende gesprekken met DGK en GKN
Na de 'Buitenlandweek' voert ds. Bijzet met een mede-deputaat nog twee gesprekken met afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) op maandag 10 april. De Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hebben geen officiële banden met deze kerken, maar hebben deputaten opgedragen om oriënterende gesprekken met hen te voeren.

JT

Bron: ferdinandentruusinafrika.punt.nl 24-03-2017 Deputaat BBK.

Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika werden in 1950 opgericht door Nederlandse immigranten uit de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).
Dit kerkgenootschap telt momenteel negen gemeentes, deels ontstaan door immigratie, deels door zending of overkomst van gemeenten uit de Dopperkerken.

Ds. Ferdinand Bijzet stond eerder in Ten Post-Garrelsweer (1975), Drachten Zuid-Oost (1981), Pretoria (1987), Mariënberg (1994), Emmen (1997), Brouwershaven (2009). Hij is in 2014 beroepen door Die Vrye Gereformeerde Kerk (VGK) van Kaapstad vanwege problemen met de vorige predikant. Bron: ferdinandentruusinafrika.punt.nl 11-05-2015 Artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Laatst aangepast op vrijdag 24 maart 2017 18:42