GKv, CGK en NGK uiten sympathie over PKN kerkdienst tegen afwijzing bevolkingsgroep

zaterdag 22 maart 2014 19:40 Interessante publicaties - Over en uit de GKV
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 22 maart 2014 ondertekenden, namens de moderamina, P.L. Voorberg (GKv), D.A. Quant (CGK) en W. Smouter (NGK) deze gezamenlijke verklaring:

“Het afwijzen van een bevolkingsgroep is in strijd met het evangelie van Jezus Christus. De bijbel leert ons een heel andere houding. Jezus leert ons lief te hebben, ook over onze gevoelsgrenzen heen.
Daarom staan wij sympathiek tegenover het initiatief van de Protestantse Kerk Nederland om in een kerkdienst (zondag 23 maart, 11.30 uur, NED 2) dit andere geluid te laten horen. Tegelijk nemen we niet actief deel aan deze dienst. Een kerkdienst is wat ons betreft niet het middel voor zo’n signaal als dit. Wel roepen we de kerken op om in de kerkdiensten van a.s. zondag te bidden voor een rechtvaardige samenleving. Ook willen we kerkleden stimuleren om ieder op z’n eigen plek vanuit de Bijbelse houding van liefde te leven en te spreken.”

De aanleiding was dat Geert Wilders van de PVV op een verkiezingsavond van gemeenteraadsleden had gevraagd aan zijn aanhangers: "Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?” Zestien keer werd gescandeerd: "Minder!" waarop Wilders met een glimlach zei: “Nou. Dan gaan we dat regelen.”
Dit veroorzaakte veel ophef vooral in de media en ook in de maatschappij. Uit een opiniepeiling bleek dat 64% het niet vindt kunnen dat Wilders zijn aanhang aanspoort om te roepen dat er ‘minder Marokkanen’ moeten komen, 30% vindt de actie wel kunnen. 89% van de PVV-achterban vindt het wel kunnen dat Wilders hiertoe oproept. Overigens heeft Wilders zijn uitspraak achteraf genuanceerd door te zeggen dat hij alleen op criminele Marokkanen doelde.

De Ikon en de EO hebben de volgende dag de PKN gebeld om naar aanleiding hiervan een dienst te houden. Het moet een statement worden tegen discriminatie.

Wie spreken in die zgn. kerkdienst a.s. zondag van 11:30 - 12:30 uur?

Wie zijn verder nog vertegenwoordigd/aangehaakt?

Het is m.i. tegenstrijdig dat de GKv, CGK en NGK wel sympathiek staan tegenover een kerkdienst met anti-discrimatie-geluiden, terwijl men tegelijkertijd zegt dat een kerkdienst niet het middel is voor zo'n signaal. Nog vreemder en zelfs afkeurenswaardig is dat men sympathiek staat tegenover een kerkdienst dat helemaal geen kerkdienst mag worden genoemd. Want in een kerkdienst heeft o.a. alleen Gods Woord het voor het zeggen, in bovenstaande bijeenkomst staat God helemaal niet centraal. Het is eerder een politieke bijeenkomst van religieuze mensen die gelijk denken over een bepaald onderwerp en dat op religieuze wijze proberen te uiten.

Om misverstanden te voorkomen wat betreft mijn visie over de uitspraken van Wilders: ik hoop dat hij net iets te ver is gegaan of nog gaat voor zijn eigen aanhang met de consequentie dat de PVV zal imploderen.
Een cordon sanitaire (consequent deze partij negeren) door de overige politieke partijen leidt tot het tegendeel van wat men wenst: een grote PVV. Wellicht zou een cordon sanitaire door de media effectiever zijn. Het is wel heel gewiekst hoeveel aandacht hij telkens weer naar zich toe weet te trekken van de pers en de pers zich door hem laat bespelen, zelfs al heeft zijn partij verloren.
Bovendien zouden de bestaande politieke partijen zich veel meer moeten inspannen om het onbehagen weg te nemen bij een groot deel van de Nederlands bevolking.

JT

Bronnen:

22-03-2014 synode.gkv.nl - Synodes GKv, CGK, NGK delen verontwaardiging over uitspraken Wilders

22-03-2014 refdag.nl - Duizenden demonstreren tegen racisme (fotoserie)

21-03-2014 trouw.nl - 'Een kerkdienst tegen Wilders? Zo moet je het niet zien'

21-03-2014 pkn.nl - Kerken gezamenlijk tegen racisme: Wij geloven in meer!!

20-03-2014 nrc.nl - Minder, minder enz. enz. Wat zei en deed Wilders gisteren precies?

Zie ook:

25-03-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Antwoord aan meneer Wilders

24-03-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Verwilderd

29-03-2014 trouw.nl - interview met politicoloog Cas Mudde - 'Wilders is het symptoom, niet het probleem'

Laatst aangepast op dinsdag 25 november 2014 19:57