Prof.dr. J. Douma waarschuwt dat binnenkort zijn roepen zal ophouden

zaterdag 08 juni 2013 22:57 Opkomen voor leer Gods Woord - Opkomen voor leer Gods Woord in GKv
Afdrukken
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Op gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 8 juni 2013 schrijft prof.dr. J. Douma

Voor mijzelf durf ik ook te zeggen dat ik met de kerkelijke strijd bezig moet zijn. Als de meesten zwijgen, meen ik vandaag te moeten spreken. Ik weet wat velen daarvan denken en soms ook openlijk zeggen: Maak toch geen herrie, het gaat toch prima zo in de kerken? Altijd een donker gezicht zetten, altijd maar weer praten over de kerk, die haar belijdenis niet meer serieus neemt. Altijd maar weer in de contramine1 zijn!

Ja, de meesten zwijgen. Ik heb me daar al jarenlang over verwonderd. Wat zijn de redenen dat de meesten zwegen of zwijgen in een kerk, die haar belijdenis niet meer serieus neemt? Het verbaast nog meer als je het ondertekeningsformulier voor dienaren des Woords leest (cursivering door mij - JT):

Wij ondergetekenden, dienaren des Woords bij de Gereformeerde Kerk te …… (c.q. binnen de classis van ……), verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
Wij beloven daarom dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of publiceren wat daarmee in strijd is. Verder beloven wij dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze leer zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.

Dus niet alleen alle dwalingen afwijzen, maar ook: weerleggen, bestrijden en helpen weren! Als dat niet of onvoldoende gebeurt: wat zegt dan nog de ondertekening van zo'n formulier? Is het alleen een formeel-juridische traditionele aangelegenheid geworden? Maar dan is 'ja' ook geen 'ja' meer en 'nee' geen 'nee'.

Vervolgens lezen we de waarschuwing van J. Douma t.a.v. de mensen die denken of zeggen: maak toch geen herrie:

Ik besef dat men zo denkt. Er zal een eind aan mijn schrijven komen. Maar voordat het zover is, zal ik nog een enkele maal mijn stem verheffen tegen het ontbindingsproces waarin de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich bevinden. Luid en vaak heb ik geroepen, zonder antwoord te krijgen. Binnenkort zal ook het roepen ophouden.2

Dit is volgens mij ook het allerergste: je roept luid en vaak - en men geeft geen reactie. Je wordt doodgezwegen. En doodzwijgen is vele malen erger dan een onterechte negatief-kritische reactie te krijgen. Als je doodgezwegen wordt, doet men alsof je niet bestaat. Ben je lucht voor hen geworden. Dan word je geacht niet meer in leven te zijn.
Deze praktijken bestaan al vanaf de jaren '90 in de GKv: zowel richting Reformanda als Nader Bekeken, maar ook in de kerkelijke weg probeerde men om kritische zaken te omzeilen. Men reageert niet of men antwoordt niet, als er al gereageerd wordt - waarbij men hoge eisen stelt aan de wijze waarop kritiek wordt geleverd. Blijkbaar is men niet in staat of weigert men gewoon domweg om open en eerlijk verantwoording af te leggen. We zagen het zelfs nog onlangs bij de vermaning van de zusterkerken in Australië dat deputaten van de GKv vooraf eisen stelden aan een vermaning. Maar als je als kerk niet meer serieus om wilt of kunt gaan met waarschuwingen en vermaningen, kan er geen sprake meer zijn van een trouwe hantering van de tweede sleutel van het koninkrijk der hemelen (zie Zondag 31) en is het derde kenmerk van de kerk (NGB art. 29) vrijwel verdwenen. En heeft de handtekening onder het ondertekeningsformulier van de dienaren des Woords geen enkele betekenis meer. Dan is het kerk-zijn verworden tot een spel met rollenspelen en betekenisloze formaliteiten. Zo'n kerk heeft z'n relevantie verloren voor het echte leven.

Je zou toch denken dat men in de GKv toch nog wel enigszins openstaat voor het roepen van iemand die 9 jaar predikant en 27 jaar (!) hoogleraar is geweest in de GKv en diverse christelijke boeken op zijn naam heeft staan (vooral op het gebied van ethiek) en nu 81 (!) jaar oud is. Maar nee, het blijft doodstil aan de overkant.

JT

Bron: gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - Kort commentaar - [66] De strijd voortzetten

1Contramine = onredelijk zijn en niet willen wat anderen willen

2Deputaten M/V in de kerk adviseren de GKv synode die samenkomt in 2014 om de vrouw in alle ambten toe te laten. Ook daar reageerde prof. Douma alsvolgt in het Reformatorisch Dagblad d.d. 06-09-2013: „Ik zal me hier met kracht tegen verzetten. Het kon wel eens de laatste keer zijn dat ik de mogelijkheid daarvoor kan en zal aangrijpen.”Over de besluitvorming tijdens de generale synode volgend jaar is de emeritus hoogleraar „zeer pessimistisch.”

 


Emeritus prof.dr. Jochem Douma (82) verlaat de GKv met verantwoording

Op 15-11-2014 heeft emeritus prof. Jochem Douma (82) naar buiten gebracht dat hij de GKv verlaat en zich aansluit bij GKN Hardenberg e.o. (waar ds. R van der Wolf dient). Hij heeft zijn vertrek verantwoord in een 95-pagina's tellend boekwerk 'Afscheid' (uitgeverij Heijink). In het laatste hoofdstuk legt hij uit waarom hij gekozen heeft voor GKN i.p.v. een Hersteld Hervormde of Christelijke Gereformeerde Kerk of DGK. Bronnen: ND Ethicus Douma verlaat vrijgemaakte kerken, RD Prof. Douma verlaat Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en RD Prof. Douma over vertrek uit GKV: Velen zien mij niet als een gefrustreerd mens.

Hierbij de conceptbrief aan de plaatselijke GKv-kerkenraad om zorg te uiten met verzoek om standpunt in te nemen over de toenadering tussen GKv en NGK. Deze brief is zaterdag 15 november 2014 gepresenteerd op de besloten bijeenkomst van Gereformeerde Kerk Blijven. Op deze bijeenkomst waren ongeveer 550 aanwezigen. Bron (o.a.): refdag.nl

Het boek 'Afscheid' van dr. Jochem Douma is online te bestellen (€ 12,95) bij boekhandel uitgeverij Heijink.

Zie ook:


Meer over een negerende GKv vanuit het buitenland

Heel actueel is ook een rapport (okt. 2014) van een interim commissie van de synode van de Canadese Gereformeerde kerken die de structureel negerende houding aantoont van de GKv - zie werkenaaneenheid.nl Canadees interim rapport over relatie met negerende GKv & een Trojaans paard (M/V) - via weblog dr. W. Bredenhof In het artikel is een verwijzing naar een Nederlandse vertaling van dit commissierapport.

Laatst aangepast op maandag 17 november 2014 17:20